Dlaczego mierzenie pulsu jest istotne?

Jak podaje portal Nowa Farmacja, Polacy umierają najczęściej na nowotwory oraz choroby układu krążenia. W związku z tym warto regularnie badać się od tym kątem – sprawdzanie stanu swojego układu naczyniowego może zapobiegać schorzeniom lub zwiększyć prawdopodobieństwo wyleczenia. Puls jest jednym ze wskaźników, który warto kontrolować.

Tętno sprawdzać można w stanie spoczynku – czyli gdy nie są wykonywane żadne aktywności (wówczas jest ono zazwyczaj niższe) oraz w trakcie wysiłku – tętno wysiłkowe jest zazwyczaj wyższe.

Reklama

Normy pulsu dla kobiet

Według informacji podanych przez serwis Medonet, puls różni się w zależności od grup wiekowych czy płci. Jakie są normy tętna w przypadku kobiet?

Reklama

Kobieta w wieku między 18. a 25. rokiem życia w dobrej kondycji ma prawidłowy puls na poziomie od 66 do 69 uderzeń serca na minutę. Puls powyżej 85 świadczy o złej kondycji. Z kolei w wieku od 26 do 35 lat puls w dobrej kondycji wynosi od 65 do 68, w złej z kolei – powyżej 83. Między 36 a 45. rokiem życia kobieta w dobrej kondycji powinna mieć puls wynoszący od 65 do 69, w przeciętnej – od 74 do 78. Zbliżone wartości norm pulsu występują w przedziale od 46 do 55 lat (dobra kondycja od 66 do 69, przeciętna – od 74 do 77) oraz od 56 do 65 lat (dobra kondycja – 65 do 68 uderzeń, przeciętna – od 74 do 77).

Prawidłowy puls u mężczyzn

Z kolei w przypadku mężczyzn w wieku do 18. do 25. roku życia normy pulsu przy dobrej kondycji do od 62 do 65 uderzeń serca na minuję. Zła kondycja to puls powyżej 82. W przedziale wiekowym od 36 do 35 lat norma przy dobrej kondycji jest taka sama. Przeciętna kondycja to z kolei puls w wysokości 71 do 74 uderzeń na minutę. Prawidłowe tętno lekko wzrasta między 36. a 45. rokiem życia – wówczas przy dobrej kondycji wynosi od 63 do 66, a przy przeciętnej – od 71 do 75. W przypadku mężczyzn mających od 46 do 55 lat przy dobrej kondycji puls wynosi od 64 do 67, a od 56 do 65 lat - wynosi od 62 do 67 uderzeń.

Normy tętna u dziecka

W przypadku dzieci puls jest wyższy. Jak podaje Diagnostyka+ u noworodków przedział tętna to od 70 do 190 uderzeń serca na minutę, u niemowląt – 80–160, u dzieci od 1. do 2. roku życia – 80–130, od 3. do 4. roku życia – 80–120, od 5. do 6. roku życia – 75–115, od 7. do 9. roku życia – 70–110.

Prawidłowy puls seniora

Puls zwalnia wraz z wiekiem. Przyjmuje się, że prawidłowy puls u osób starszych wynosi około 60 uderzeń serca na minutę.

Prawidłowe tętno – cechy

Prawidłowe tętno to nie tylko normy pulsu. Składają się na nie także inne czynniki. Jak podaje Czytelnia Zdrowia, tym samym zwraca się uwagę na:

  • napięcie, czyli siłę oporu tętnicy – tętno może być bowiem miękkie lub twarde;
  • odstępy między uderzeniami serca i ich siłę (tętno miarowe i niemiarowe);
  • wysokość pulsu (tętno niskie i wysokie);
  • wypełnienie, czyli wysokość fali tętna (tętno wysokie, małe, nierówne, dziwaczne, nitkowane, naprzemienne);
  • uderzenia serca na minutę (tętno szybkie i wolne);
  • chybkość, czyli szybkość w jaki wypełnia i opróżnia się tętnica (tętno szybkie i leniwe).