Dla kogo bezpłatne leki?

Bezpłatne leki przysługują seniorom, którzy ukończyli 65 lat, przyjmują leki znajdujące się w wykazie D1 oraz D2 refundowanych leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych, a ponadto mają rozpoznane schorzenie zgodne z zakresem wskazań objętych refundacją.

Na liście darmowych leków dla seniorów znajduje się około 3800 pozycji, w tym między innymi leki hormonalne, przeciwbólowe, przeciwbakteryjne, przeciwzapalne, stosowane w chorobach urologicznych, oddechowych czy w nadciśnieniu tętniczym oraz szczepionki.

Reklama

Problem z dostępem do bezpłatnych leków dla seniorów

W Wykazie prac legislacyjnych Rady Ministrów pojawił się projekt ustawy o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz niektórych innych ustaw. Aktualnie bowiem problemem seniorów jest to, że bezpłatne leki dla osób po 65. roku życia mogą przepisywać tylko niektórzy lekarze i pielęgniarki.

Osobą uprawnioną do wystawiania recept na bezpłatne leki, środki spożywcze oraz wyroby medyczne są jest na przykład lekarz, który ma zawartą umowę z NFZ-em na udzielanie świadczeń z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej, ambulatoryjnej opieki specjalistycznej lub leczenia szpitalnego. Receptę może wystawić także lekarz na emeryturze – w tym przypadku dla siebie lub swoich bliskich – oraz niektóre pielęgniarki.

Tym samym specjaliści, którzy pracują na podstawie innych umów, na przykład lekarze psychiatrzy, stomatolodzy, lekarze opieki paliatywnej i hospicyjnej, czy chociażby ci lekarze, którzy przyjmują w prywatnych gabinetach, nie mogą wystawić recepty. To sprawia, że seniorzy nierzadko po darmowe leki muszą się "nachodzić", co może być dla nich uciążliwe.

Reklama

Zmiany w wystawianiu recept na darmowe leki dla seniorów

Złożony projekt Ministerstwa Zdrowia zakłada, że dzięki nowelizacji recepty na darmowe leki dla seniorów wystawi każda osoba, która ma uprawnienie do wydawania recept z racji wykonywania zawodu medycznego.

Ponadto, jak można przeczytać w wyjaśnieniach, "[j]ednocześnie proponowane jest uproszczenie polegające na umożliwieniu wystawiania recept na bezpłatne leki, środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego lub wyroby medyczne niezależnie od postaci tych recept, podczas gdy dotychczas możliwość taką posiadali wyłącznie lekarze oraz pielęgniarki, działający w ramach umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej, podczas gdy analogicznej możliwości nie było w przypadku ww. osób udzielających świadczeń opieki zdrowotnej w ramach umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej z zakresu ambulatoryjnej opieki specjalistycznej lub leczenia szpitalnego".

Aktualnie w Polsce wystawia się jedynie około 3 proc. recept papierowych. W związku z tym forma wystawienia nie powinna odgrywać roli w tym przypadku.