Pacjent, który w wyniku złego leczenia doznał uszczerbku na zdrowiu dostanie odszkodowanie w wysokości do 150 tys. zł. Za pogorszenie jakości życia i uciążliwe leczenie otrzyma maksymalnie do 75 tys. zł. To o 50 proc. więcej niż pierwotnie proponowało Ministerstwo Zdrowia.

Reklama

Rekompensaty za błędy medyczne

Choć przepisy o Funduszu Kompensacyjnym Zdarzeń Medycznych obowiązują od 2023 roku środki wciąż nie były wypłacane. Powodem był brak rozporządzenia określającego wysokość świadczeń kompensacyjnych. Organizacje lekarskie, pacjentów oraz rzecznik praw pacjenta wskazywali, że proponowane przez resort zdrowia kwoty odszkodowań są za niskie. Ministerstwo zdecydowało się je podwyższyć.

W rezultacie ministerstwo zdrowia zdecydowało, że przykładowo w przypadku całkowitej utraty ręki odszkodowanie za uszczerbek na zdrowiu wyniesie 40 tys. zł (wcześniej resort proponował 35 tys. zł), a za utratę stopy 30 tys. zł (wcześniej było to 25 tys. zł). Wyższe będą również świadczenia dla bliskich w przypadku śmierci pacjenta.

Mimo że do rzecznika praw pacjenta wpłynęło do tej pory ponad 480 wniosków o przyznanie świadczenia z Funduszu Kompensacyjnego Zdarzeń Medycznych i były one oceniane na bieżąco barierą przed finalizacją postępowania był brak rozporządzenia w sprawie sposobu ustalania wysokości świadczenia kompensacyjnego. Rozporządzenie w tej sprawie weszło w życie dopiero we wtorek 18 czerwca 2024 roku.

Pierwsze decyzje i wypłaty świadczeń za błędy lekarskie

Jak poinformowało TVN24 Biznes, Rzecznik Praw Pacjenta Bartłomiej Chmielowiec wydał pierwsze decyzje w ramach Funduszu Kompensacyjnego Zdarzeń Medycznych. W ich wyniku poszkodowani otrzymali odszkodowania w wysokości od 80 do blisko 100 tys. złotych bez wizyty w sądzie czy udowodnienia winy szpitala.

Reklama

Jedna z wypłat świadczenia dotyczy dziewczynki, która doznała powikłań po operacji przedłużenia kończyny, które skutkowało niedowładem. Niedowładu można było uniknąć gdyby została zastosowana inna metoda leczenia.

Inna decyzja dotyczy uszczerbku na zdrowiu w trakcie leczenia szpitalnego na NFZ. Łukasz Chmielowiec zaznacza, że osoba, która trafiła do szpitala "po bardzo ciężkim wypadku samochodowym" zakaziła się w nim trzema różnymi szczepami bakterii i wskutek zakażenia oraz doznanych urazów zmarła. W tym przypadku świadczenie otrzymała najbliższa rodzina.

Kto może ubiegać się o odszkodowanie za błędy medyczne?

O odszkodowanie z FKZM mogą ubiegać się osoby, które w trakcie pobytu w szpitalu doznały uszkodzenia ciała, rozstroju zdrowia lub uległy zakażeniu. W przypadku śmierci pacjenta o świadczenie mogą ubiegać się bliscy zmarłego.

Uzyskanie odszkodowania nie wymaga udowodnienia winy placówki medycznej. Należy jednak wykazać, że doszło do zdarzenia, którego z wysokim prawdopodobieństwem można było uniknąć, gdyby świadczenie zdrowotne zostało udzielone zgodnie z aktualną wiedzą medyczną lub w przypadku zastosowania innej dostępnej metody diagnostycznej lub leczniczej.

Fundusz Kompensacyjny – ile można otrzymać odszkodowania za błąd lekarski?

Fundusz Kompensacyjny ma za zadanie ułatwić dochodzenie rekompensaty przy błędach medycznych - z pominięciem sądu. Łączna wysokość świadczenia kompensacyjnego w przypadku uszczerbku na zdrowiu nie będzie mogła przewyższyć 150 tys. zł, a w przypadku uciążliwości leczenia i pogorszenia jakości życia - 75 tys. zł.

Jak mówi TVN24 Biznes Rzecznik Praw Pacjenta, za uszkodzenie ciała czy rozstrój zdrowia można otrzymać od 2 do 200 tysięcy złotych, za zgon od 20 do 100 tysięcy złotych dla każdego wnioskodawcy. Z kolei rzecznik ministerstwa zdrowia Jakub Gołąb wyjaśnia, że dzięki FKZM "wszędzie tam, gdzie do tej pory funkcjonowało rozwiązanie polegające na pójściu do sądu, można taką kwotę zadośćuczynienia uzyskać szybciej, sprawniej".

Rzecznik Praw Pacjenta ma zgodnie z ustawą 90 dni na rozpatrzenie sprawy.

Jak ubiegać się o odszkodowanie z Funduszu Kompensacyjnego?

By ubiegać się o odszkodowanie za błędy lekarskie należy złożyć wniosek, którego koszt wynosi 335 złotych.

Wnioski do Funduszu Kompensacyjnego można składać:

  • pisemnie, przesyłając go na adres Rzecznika Praw Pacjenta lub składając osobiście;
  • elektronicznie, za pomocą platformy ePUAP lub na adres: kancelaria@rpp.gov.pl

Wówczas sprawą zajmuje się zespół ekspertów Rzecznika Praw Pacjenta, który na podstawie dokumentacji medycznej stwierdza czy doszło do zdarzenia medycznego i czy można było go uniknąć. By świadczenie mogło zostać przyznane, do zdarzenia musi dojść później niż 6 września 2023 roku.