Krótsze kolejki dla dwóch grup pacjentów

W Dzienniku Ustaw opublikowano rozporządzenie ministra zdrowia rozszerzające zakres świadczeń gwarantowanych z zakresu ambulatoryjnej opieki specjalistycznej. Chodzi o lekarzy w trakcie specjalizacji w dziedzinie endokrynologii dziecięcej i diabetologii dziecięcej. W dotychczasowych przepisach dotyczących personelu medycznego uprawnionego do realizacji świadczeń w tych placówkach nie uwzględniono lekarzy w trakcie specjalizacji w dziedzinie endokrynologii i diabetologii dla dzieci.

Zmiana będzie niosła ze sobą dwie korzyści. "Poszerzenie personelu medycznego, uprawnionego do realizacji świadczeń "porada specjalistyczna – diabetologia dla dzieci" oraz "porada specjalistyczna – endokrynologia dla dzieci", o lekarzy w trakcie specjalizacji w dziedzinie endokrynologii i diabetologii dla dzieci nie tylko ułatwi realizację stażu, ale również skróci czas oczekiwania na poradę w poradni endokrynologii dziecięcej oraz poradni diabetologii dziecięcej. To z kolei przyczyni się do szybszej oraz sprawniejszej diagnostyki i leczenia pacjentów" - argumentowało Ministerstwo Zdrowia.

Reklama
Reklama

Do tej pory potrzebni byli dwaj lekarze, specjalizujący się lekarz oraz kierownik specjalizacji. Resort uznał, że "medycy w trakcie specjalizacji mają wystarczający zakres wiedzy fachowej do udzielania samodzielnych porad w obu tych poradniach".

Niezbędny sprzęt

Druga zmiana polega na określeniu listy obowiązkowego sprzętu i aparatury medycznej w poradniach.

Świadczeniodawca realizujący "poradę specjalistyczną – diabetologia dla dzieci" powinien posiadać program do interpretacji danych z systemów ciągłego monitorowania glikemii metodami CGM – RT i FGM.

"Systemy te są częściowo refundowane i korzysta z nich blisko połowa dzieci z cukrzycą typu 1. Posiadanie programów do odczytu danych z urządzeń monitorujących glikemię umożliwi lekarzom odczytanie zmienności glikemii w dłuższym okresie oraz ewentualną korektę sposobu leczenia, przede wszystkim dostosowanie odpowiedniej dawki insuliny" - zaznaczało MZ.

W przypadku"porady specjalistycznej – endokrynologia dla dzieci" placówki powinny mieć stadiometr typu Harpenden.

Rozporządzenie w sprawie zmian w AOS opublikowano w Dzienniku Ustaw 20 lutego. Przepisy wchodzą w życie po 14 dniach, czyli 6 marca.