Eksperci pracujący przy przygotowywaniu strategii na rzecz osób z chorobami mózgu podkreślają, że wzrost zachorowań wynika nie tylko ze starzenia się społeczeństwa ale również ze zmian cywilizacyjnych. - Dlatego konieczne jest wdrożenie systemowej opieki zintegrowanej opieki i współpraca wszystkich środowisk - twierdzi dr Małgorzata Gałązka-Sobotka, (Uczelnia Łazarskiego).

Reklama

Równie ważna jest profilaktyka. - Musimy dbać o zdrowie mózgu dzieci, ich edukację zdrowotną - podkreśla Izabela Czarnecka-Walicka, (Fundacja NeuroPozytywni), koordynator projektu Brain Plan dla Polski.

Choroby mózgu najczęściej kojarzone są z udarem, chorobą Alzheimera czy schizofrenią. Z samym problemem chorób mózgu Polacy zwykle spotykają się podczas oglądania telewizji. Tylko około jedna trzecia twierdzi, że miała okazję, aby lepiej poznać osobę cierpiącą na chorobę mózgu osobiście. Z tym ostatnim faktem polemizuje Tadeusz Hawrot (European Brain Council): - Z naszych badań wynika, że choroby mózgu dotykają co trzeciego Europejczyka. Zatem taki wynik sondażu wskazuje na wysoki poziom stygmatyzacji i ukrywanie faktu choroby zarówno własnej jak i bliskich.

- Brak wiedzy oraz bezpośredniego kontaktu z osobami chorymi sprawiają, że choroby budzą negatywnymi emocje, a przede wszystkim ze strach, przerażenie i bezsilność - uważa Urszula Krassowska, dyrektor Kantar Public

Silna jest też niechęć do integracji z osobami cierpiącymi na choroby mózgu. Blisko jedna piąta zapytanych nie chciałaby, żeby ich dziecko chodziło do tej samej klasy w szkole, co dziecko z chorobą mózgu. Prawie jedna czwarta miałaby opory, by się zaprzyjaźnić z osobą cierpiącą na chorobę mózgu, a niespełna jednej trzeciej nie odpowiadałoby małżeństwo ich dziecka z osobą dotkniętą chorobą mózgu.