Skierowanie do specjalisty: Jak je otrzymać? Gdzie można je zrealizować?

Skierowanie do specjalisty wystawiane jest przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej w sytuacji, w której uzna on taką wizytę za konieczną. Skierowanie to w ramach NFZ upoważnia do bezpłatnej wizyty u specjalisty takiego jak np. kardiolog, ortopeda czy chirurg. Wizyty takie odbywają się w poradniach specjalistycznych, które zlokalizowane są przychodniach lub na terenie szpitali. Wybór konkretnej poradni specjalistycznej należy do pacjenta. Wybierać może zaś spośród wszystkich, które zawarły umowę z NFZ.

ZOBACZ kanał Dziennik.pl na WhatsAppie

Reklama

Czy lekarz może odmówić wystawienia skierowania do specjalisty?

Reklama

Lekarz podstawowej opieki zdrowotnej ma prawo odmówić pacjentowi wystawienia skierowania do lekarza specjalisty. Bierze przy tym pod uwagę wiedzę i wskazania medyczne. Jeśli w jego ocenie nie zachodzi konieczność wystawienia skierowania, powinien odnotować fakt odmowy w dokumentacji medycznej pacjenta.

W takiej sytuacji pacjent może oczywiście nie zgodzić się z decyzją lekarza. Ma prawo zażądać, aby lekarz zasięgnął opinii drugiego specjalisty. Może także zwrócić się do kierownika podmiotu leczniczego, w którym pracuje lekarz, składając wniosek o przeprowadzenie przez innego lekarza weryfikacji odmowy wystawienia skierowania.

Jak długo jest ważne skierowanie do specjalisty?

Jak czytamy w Serwisie Ministerstwa Zdrowia i Narodowego Funduszu Zdrowia "Skierowanie do poradni specjalistycznej jest ważne do czasu ustania przyczyny, z jakiej było wystawione. Skierowanie na zabiegi fizjoterapeutyczne musisz zarejestrować w zakładzie rehabilitacji w ciągu 30 dni". Jeżeli zmieścimy się w tym terminie, skierowanie zachowuje ważność nawet wówczas, gdy termin wizyty wyznaczony został później niż za miesiąc. Jeśli natomiast rejestracja na rehabilitację nie nastąpi w ciągu 30 dni, skierowanie traci ważność.

Warto jednak wiedzieć, że jeżeli po zakończeniu leczenia u danego specjalisty, pojawi się konieczność ponownej konsultacji spowodowanej inną przyczyną, wymagane jest nowe skierowanie.

Ponadto jak przypomina Rzecznik Praw Pacjenta – o czym informuje serwis poradnikzdrowie.pl – w przypadku, kiedy pacjent nie podjął leczenia na podstawie skierowania w ciągu 730 dni od jego wystawienia, konieczna może okazać się aktualizacja skierowania. Wszystko z powodu faktu, że przez 2 lata w stanie zdrowia pacjenta mogły nastąpić znaczące zmiany.

Skierowanie do specjalisty: co dalej?

W trakcie porady specjalistycznej lekarz specjalista ma za zadanie wydać opinię na temat stanu zdrowia pacjenta oraz wskazać dalszy tok leczenia. Ten ostatni bardzo często zależy od wyników przeprowadzonych badań diagnostycznych. Bardzo ważna jest szczególnie pierwsza wizyta u lekarza specjalisty. To w czasie jej trwania decyduje on o tym, czy w przypadku danego pacjenta wystarczająca będzie jednorazowa konsultacja czy jednak objęcie go stałym leczeniem.

W tej drugiej sytuacji to lekarz specjalista decyduje o skierowaniu na ewentualne dodatkowe badania i konsultacje. On też wystawia na nie skierowania. Nie ma więc potrzeby w tym celu udawać się na kolejne wizyty do lekarza podstawowej opieki zdrowotnej. Lekarz specjalista, jeśli uzna za konieczne, ma także prawo wystawić pacjentowi recepty oraz zlecenia na wyroby medyczne, skierowania na leczenie szpitalne, uzdrowiskowe, rehabilitację leczniczą i zabiegi fizjoterapeutyczne. Może też wykonywać badania profilaktyczne oraz prowadzić niezbędną edukację zdrowotną. W większości sytuacji jest też uprawniony do wystawiania zaświadczeń i orzeczeń. On też decyduje o zakończeniu leczenia w poradni specjalistycznej.

Lekarz specjalista uprawniony jest również do wystawiania skierowań na badania diagnostyczne w trybie ambulatoryjnym. Wśród badań tych znajduje się m.in. tomografia komputerowa, rezonans magnetyczny, gastroskopia, kolonoskopia, badania genetyczne i badania medycyny nuklearnej.

Jak szybko zrealizować skierowanie do specjalisty?

Długi czas oczekiwania na wizytę u lekarza specjalisty to od lat spory problem. Obecnie pacjenci mają możliwość sprawdzenia, w jakiej poradni czas oczekiwania do danego specjalisty jest najkrótszy. Pozwala to szybciej zrealizować skierowanie do specjalisty. Usługę taką oferuje rządowa strona terminyleczenia.nfz.gov.pl. Po wejściu na nią wystarczy wpisać nazwę poszukiwanego świadczenia oraz wybrać województwo i miejscowość. Po wybraniu opcji wyszukiwania, system wskazuje konkretne placówki wraz z pierwszymi dostępnymi w nich wolnymi terminami.