Tu nie potrzebujesz skierowania

W przypadku większości lekarzy specjalistów przyjmujących w ramach NFZ potrzebne jest skierowanie. Takie skierowanie nie jest wymagane, gdy chcemy się udać do:

  • psychiatry,
  • ginekologa i położnika,
  • onkologa,
  • wenerologa,
  • dentysty.
Reklama

Skierowania nie muszą także przedstawiać niektóre grupy pacjentów, np. inwalidzi wojenni i wojskowi, chorzy na gruźlicę, osoby zakażone wirusem HIV, osoby uzależnione od alkoholu, środków odurzających i substancji psychotropowych – w zakresie leczenia odwykowego.

Reklama

Na czas pandemii dodano jeden wyjątek, jeśli chodzi o specjalizację. Mowa o psychologu dla dorosłych. W okresie, gdy obowiązywał stan epidemii, a potem stan zagrożenia epidemicznego, skierowanie nie było potrzebne. Skończyło się to jednak 1 lipca 2023 r., gdy zniesiono ostatnie ograniczenia.

Ministerstwo Zdrowia chciało na stałe znieść wymóg skierowania do psychologa dla osób dorosłych, ale jesienią wycofano się z prac w tym kierunku. Teraz pomysł wraca.

Wyłączenie konieczności posiadania skierowania

Pod koniec stycznia na stronach Rządowego Centrum Legislacji opublikowano projekt nowelizacji rozporządzenia w sprawie programu pilotażowego w centrach zdrowia psychicznego. Zmiana ma właśnie znosić konieczność posiadania skierowania do psychologa przyjmującego w centrach.

"W projekcie wprowadzono zmianę w zakresie możliwości uzyskiwania świadczeń psychologicznych w punktach zgłoszeniowo-koordynacyjnych bez konieczności posiadania skierowania. Celem wyłączenia konieczności posiadania skierowania w zakresie programu pilotażowego jest sprawdzenie wpływu tego faktu na zmianę w zakresie dostępności do świadczeń psychologicznych" - pisze Ministerstwo Zdrowia w projekcie.

Reklama

"Mając na uwadze konieczność udzielenia szybkiego wsparcia pacjentom zgłaszanym się do punktu zgłoszeniowokoordynacyjnego (w przypadkach pilnych do 72 godzin), przetestowanie możliwości skorzystania ze świadczeń psychologicznych bez konieczności posiadania skierowania jest istotne w kontekście przygotowania zmian systemowych po zakończeniu programu pilotażowego" - uzasadnia MZ.

Drugą istotną zmianą ma być rozszerzenie obszarów objętych centrami zdrowia psychicznego.

"Ponadto zaktualizowano załącznik, w którym rozszerzono obszary objęte opieką w funkcjonujących już centrach zdrowia psychicznego. Dzięki temu zwiększy się liczba osób objętych programem pilotażowym" - pisze resort.