Profilaktyka 40 plus - zostało niewiele czasu

Profilaktyka 40 PLUS to jeden z pakietów badań proponowanych przez Ministerstwo Zdrowia. To program bezpłatnych badań diagnostycznych dla osób po 40. roku życia.

Uruchomiony został w lipcu 2021. Udział Polaków w tym programie w ocenie resortu zdrowia jest wciąż niesatysfakcjonujący, dlatego termin obowiązywania był kilka razy przedłużany. Obecnie obowiązuje do czerwca tego roku, a więc zostało niewiele czasu na skorzystanie z badań.

Reklama

Profilaktyka 40 plus - zmiany w programie

5 marca na stronach Rządowego Centrum Legislacji opublikowano projekt nowelizacji rozporządzenia ministra zdrowia w sprawie programu Profilaktyka 40 PLUS.

Rozporządzenie przedłuża do 30 czerwca fakultatywną możliwość przydzielenia świadczeniobiorcy terminu udzielenia świadczenia opieki zdrowotnej w ramach programu Profilaktyka 40 PLUS poza centralną elektroniczną rejestracją, czyli na zasadach określonych obecnie do dnia 31 marca 2024 r.

Czyli, przekładając to bardziej strawny język, rząd przedłuża o trzy miesiące, czyli do końca działania programu, możliwość dobrowolnego przydzielania terminów badań przysługujących w programie.

"Zmiana ta jest konsekwencją przedłużających się prac niezbędnych do dostosowania systemów teleinformatycznych realizatorów programu pilotażowego do rozwiązań i wymogów wynikających z wdrożenia w ramach programu pilotażowego centralnej elektronicznej rejestracji" - uzasadnia resort zdrowia.

"Wynikiem omówionej zmiany jest rezygnacja z wprowadzenia do rozporządzenia zmienianego rozliczania przez Narodowy Fundusz Zdrowia świadczeń opieki zdrowotnej udzielonych w ramach programu pilotażowego na podstawie danych o zrealizowanych badaniach diagnostycznych, których termin został ustalony za pośrednictwem centralnej elektronicznej rejestracji przekazanych przez jednostkę podległą ministrowi właściwemu do spraw zdrowia właściwą w zakresie systemów informacyjnych ochrony zdrowia" - czytamy dalej.

Reklama

Profilaktyka 40 plus - jak się umówić na badania?

Aby dostać skierowanie na badania w ramach programu Profilaktyka 40 plus , najpierw trzeba wypełnić ankietę. Można to zrobić na kilka sposobów.

 • na Internetowym Koncie Pacjenta (w zakładce "Profilaktyka", a następnie "Ankiety"),
 • w aplikacji mojeIKP (w zakładce "Profilaktyka"),
 • poprzez infolinię: 989 (w godzinach od 8.00-18.00),
 • w jednej z przychodni POZ uczestniczącej w badaniu.

Następnie zostawione wystawione (na Internetowym Koncie Pacjenta i w aplikacji mojeIKP) e-skierowanie na bezpłatne, profilaktyczne badania laboratoryjne, dostosowane do płci.

Na badanie można się umówić na dwa sposoby:

 • przez Internetowe Konto Pacjenta,
 • bezpośrednio w przychodni.

Z badań możesz skorzystać po raz drugi, jeśli minęło co najmniej 12 miesięcy od pierwszego badania w ramach programu. Drugie skierowanie jest wystawiane automatycznie w ciągu tygodnia po upływie roku od zrobionych badań. Będzie to skierowanie na taki sam pakiet badań jak przy pierwszym skierowaniu. Nie musisz ponownie wypełniać ankiety.

Profilaktyka 40 plus - jakie badania zrobisz?

Badania diagnostyczne w ramach programu Profilaktyka 40 plus dzielą się na trzy grupy: badania dla kobiet, badania dla mężczyzn i pakiet wspólny. Zakres badań zależy od odpowiedzi, jakie zostaną udzielone w ankiecie.

Pakiet badań diagnostycznych dla kobiet:

 • morfologia krwi obwodowej z wzorem odsetkowym i płytkami krwi,
 • stężenie cholesterolu całkowitego albo kontrolny profil lipidowy,
 • stężenie glukozy we krwi,
 • próby wątrobowe: AlAT, AspAT, GGTP,
 • poziom kreatyniny we krwi,
 • badanie ogólne moczu,
 • poziom kwasu moczowego we krwi,
 • krew utajona w kale – metodą immunochemiczną (iFOBT).

Pakiet badań diagnostycznych dla mężczyzn:

 • morfologia krwi obwodowej ze wzorem odsetkowym i płytkami krwi,
 • stężenie cholesterolu całkowitego albo kontrolny profil lipidowy,
 • stężenie glukozy we krwi,
 • próby wątrobowe: AlAT, AspAT, GGTP,
 • poziom kreatyniny we krwi,
 • badanie ogólne moczu,
 • poziom kwasu moczowego we krwi,
 • krew utajona w kale – metodą immunochemiczną (iFOBT),
 • PSA – antygen swoisty dla stercza całkowity.

Pakiet badań diagnostycznych wspólny:

 • pomiar ciśnienia tętniczego,
 • pomiar masy ciała, wzrostu, obwodu w pasie,
 • obliczenie wskaźnika masy ciała (BMI).