Ważna zmiana w szpitalach opóźniona

14 lutego w Dzienniku Ustaw pojawiło się rozporządzenie ministra zdrowia w "sprawie warunków, sposobu i trybu zaopatrywania pacjentów szpitala w znaki identyfikacyjne oraz sposobu postępowania w razie stwierdzenia ich braku".

Oznakowanie pacjentów ma ułatwić ich identyfikację przed wykonywaniem zabiegów.

Reklama

"Obowiązek zaopatrywania w znaki identyfikacyjne pacjentów przyjmowanych do szpitala ułatwi szybką i prawidłową identyfikację pacjenta przed udzieleniem świadczenia zdrowotnego, zmniejszając tym samym ryzyko ewentualnej pomyłki. W trakcie pobytu w szpitalu każda interwencja medyczna powinna być poprzedzona potwierdzeniem tożsamości pacjenta przez odczytanie zakodowanej na opasce informacji" - tak uzasadnia rozporządzenie resort zdrowia.

Reklama

Rozporządzenie miało wejść w życie 6 marca, ale zgodnie z informacjami widniejącymi na stronie Rządowego Centrum Legislacji, wciąż jest na etapie konsultacji publicznych. Nie jest znany termin faktycznego ogłoszenia rozporządzenia.

Reklama

Znak identyfikacyjny po przyjęciu do szpitala

Czytamy w nim, że:

  • Pacjenta zaopatruje się w znak identyfikacyjny przy przyjęciu do szpitala, po ustaleniu jego tożsamości.
  • Pacjenta, którego tożsamości nie można ustalić przy przyjęciu do szpitala, zaopatruje się w znak identyfikacyjny zawierający oznaczenie "NN" oraz dodatkowe oznaczenie numeryczne, umożliwiające identyfikację pacjenta do czasu ustalenia jego tożsamości.
  • Pacjenta, który potrzebuje natychmiastowego udzielenia świadczenia zdrowotnego ze względu na zagrożenie życia lub zdrowia, zaopatruje się w znak identyfikacyjny niezwłocznie po udzieleniu takiego świadczenia.
  • Noworodka urodzonego w szpitalu zaopatruje się w znak identyfikacyjny niezwłocznie po urodzeniu.

Gdzie umieszcza się znak identyfikacyjny?

Zgodnie z rozporządzeniem znak identyfikacyjny powinien zostać umieszczony na opasce, założonej na nadgarstku lub kostce pacjenta.

W przypadku noworodków opaskę zakłada się na oba nadgarstki, obie kostki lub na nadgarstku i kostce. Gdy założenie opaski dziecko do szóstego roku życia jest niemożliwe, dziecku wykonuje się zdjęcie (za zgodą bliskich) i na nim umieszcza znak identyfikacyjny.