Nowy lek na raka

Naukowcy Queen Mary University of London, jednej z najlepszych uczelni na świecie, opracowali nowy lek raka. Stosowany jest w leczeniu międzybłoniaka, rzadkiego ale wyjątkowo agresywnego nowotworu atakującego przede wszystkim opłucną (błonę surowiczą, w której znajduje się każde z płuc).

Jak oceniają autorzy badania, terapia przez nich zastosowana aż czterokrotnie zwiększa wskaźniki trzyletniego przeżycia, a średni czas przeżycia wydłuża o 1,6 miesiąca.

Reklama

Z danych Cancer Research UK wynika, że ​​każdego roku w Wielkiej Brytanii odnotowuje się około 2,7 tys. nowych przypadków międzybłoniaka. Rocznie z tego powodu umiera 2,4 tys. osób. Szacuje się, że 10 lat od diagnozy dożywa zaledwie dwa proc. chorych.

Reklama

Lek o nazwie ADI-PEG20 (pegargiminaza) działa poprzez pozbawienie komórek nowotworowych substancji niezbędnej do ich rozwoju.

Zwiększa czterokrotnie przeżywalność

Badanie kliniczne III fazy przeprowadzone zostało przez zespół kierowany przez prof. Petera Szlosarka. Wzięło w nim udział 249 pacjentów z międzybłoniakiem opłucnej. Ich średnia wieku wyniosła 70 lat. Wszyscy otrzymywali chemioterapię co trzy tygodnie przez maksymalnie sześć cykli. Dodatkowo, przez dwa lata połowa z badanych otrzymywała zastrzyki z ADI-PEG20, a druga połowa placebo. Stan ich zdrowia był następnie obserwowany przez rok.

Osoby, które otrzymały pegargiminazę i chemioterapię, przeżyły średnio 9,3 miesiąca. Dla porównania w grupie otrzymującej chemioterapię i placebo ta średnia wyniosła 7,7 miesiąca. Autorzy badania piszą, że "średni czas wolny od progresji" wyniósł w pierwszym przypadku 6,2 miesiąca, a w drugim 5,6 miesiąca.

Reklama

"W tym kluczowym, randomizowanym, kontrolowanym placebo badaniu III fazy z udziałem 249 pacjentów z międzybłoniakiem opłucnej, chemioterapia z pegargiminazą znacząco zwiększyła medianę całkowitego przeżycia o 1,6 miesiąca i czterokrotnie zwiększyła szanse na przeżycie 36 miesięcy w porównaniu z chemioterapią połączoną z placebo" – piszą naukowcy w serwisie JAMA Oncology. Podkreślają przy tym, że "terapia oparta na pegargiminazie była dobrze tolerowana i nie zaobserwowano żadnych nowych sygnałów dotyczących bezpieczeństwa".

ADI-PEG20 pozbawia komórki rakowe "paliwa"

To pierwsze od 20 lat udane połączenie chemioterapii z lekiem ukierunkowanym na metabolizm tego rodzaju nowotworu. Nad lekiem prof. Szlosarek pracował przez dwie dekady. Odkrył, że komórkom międzybłoniaka brakuje białka zwanego ASS1, które umożliwia wytwarzanie argininy - aminokwasu potrzebnego nowotworom do wzrostu. Na podstawie tego opracowany został lek ADI-PEG20, który działa poprzez zmniejszenie poziomu argininy w krwiobiegu, dzięki czemu komórki nowotworowe są pozbawione "paliwa".

Zastosowanie ADI-PEG20 jest też testowane w terapiach dotyczących innych nowotworów, m.in. glejaka wielopostaciowego i raka wątrobowokomórkowego.

Międzybłoniak - co to za choroba?

Międzybłoniak to nowotwór złośliwy rozwijający się z komórek pokrywających tak zwane błony surowicze. Najczęściej występuje nabłoniak opłucnej, ale także nabłoniak otrzewnej i osierdzia (w którym znajduje się serce.

W Polsce rocznie rejestruje się ponad 300 zachorowań. Częściej chorują mężczyźni niż kobiety.

Największym czynnikiem ryzyka jest na azbest, dlatego najczęściej narażone są osoby pracujące w kopalniach, na budowach, w przemyśle tekstylnym, chemicznym, stoczniowym i samochodowym.

W przypadki międzybłoniaka płucnej objawami najczęściej są: ból w klatce piersiowej, duszności, chroniczne zmęczenie, osłabienie, wysoka temperatura, nocne pocenie się, uporczywy kaszel, utrata masy ciała i opuchnięte końcówki palców.