Zadłużenie polskich placówek medycznych to sprawa, z którą muszą się mierzyć kolejne rządy. Zwiększenie nakładów na ochronę zdrowia i oddłużenie szpitali były też ważnymi punktami w kampanii wyborczej partii tworzących obecny koalicyjnych rząd. Z jaką skalą problemu musi się zmierzyć rząd Donalda Tuska?

Reklama

Posłowie PiS w ramach interpelacji zapytali Ministerstwo Zdrowia o to, ile szpitali w Polskich jest zadłużonych oraz co planuje resort, aby poprawić ich sytuację. Odpowiedział wiceminister Marek Kos.

Ile szpitali w Polsce jest zadłużonych?

Marek Kos, opierając się na danych Systemu Statystyki w Ochronie Zdrowia z 30 września 2023 r., odpowiedział, że "zobowiązania wymagalne wykazało 235 samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej prowadzących działalność leczniczą w rodzaju stacjonarne i całodobowe świadczenia szpitalne, co stanowi 56 proc. liczby wszystkich tego typu jednostek".

Reklama

Podmiotem tworzącym 138 spośród ww. zadłużonych jednostek był samorząd gminny i powiatowy, 67 – samorząd wojewódzki, 18 – uczelnie medyczne a 12 – ministrowie.

Reklama

Liczba zadłużonych placówek z podziałem na województwa widać w poniższej tabeli. Jak widać, najwięcej zadłużonych podmiotów jest w woj. mazowieckim i śląskim.

Liczba samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej wykazujących zobowiązania wymagalne na dzień 30 września 2023 r., w podziale na województwa / sejm.gov.pl

Co rząd zamierza z tym zrobić?

Odpowiedź MZ na pytanie o sposoby na poradzenie sobie z zadłużeniem szpitali, może przyprawić o ból zębów. Mało konkretów, za to sporo urzędniczego lania wody, żeby nie nazwać tego dosadniej.

Kos zaznacza, że "Ministerstwo Zdrowia dostrzega potrzebę dokonania stosownych zmian w sektorze ochrony zdrowia. Działania w tym obszarze wymagają szerokiego i kompleksowego podejścia oraz winny uwzględniać podejście systemowe. Albowiem identyfikacja działań i kierunków koniecznych do tworzenia optymalnych rozwiązań w podmiotach leczniczych o różnorodnej strukturze i sposobie funkcjonowania, wskazuje na złożoność prac oraz konieczność holistycznej i kompleksowej oceny i analizy".

"Dlatego też przygotowanie odpowiednich i skutecznych rozwiązań w zakresie poprawy sytuacji finansowej szpitali, w tym stosownych instrumentów będących odpowiedzią na problem narastającego na przestrzeni ostatnich lat zadłużenia, wymaga pogłębionych i szczegółowych prac analitycznych. Warto zaznaczyć, iż kierunkowe działania i decyzje w przedmiocie ew. restrukturyzacji podmiotów leczniczych będą tworzone w ramach wspólnego dialogu na rzecz ochrony zdrowia" - pisze wiceminister zdrowia.