Krajowa Sieć Onkologiczna - termin przesunięty

– Ustawa o Krajowej Sieci Onkologicznej weszła w życie w ubiegłym roku, ale nasi poprzednicy nie przygotowali aktów wykonawczych do tej ustawy, nie przygotowali pełnego wejścia w życie wszystkich elementów związanych z dobrym funkcjonowaniem KSO – powiedział na konferencji po posiedzeniu Rady Ministrów wicepremier, szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz.

Jak podał, siedem z dziewięciu rozporządzeń nie zostało przygotowanych.Dlatego przesuwamy termin wejścia w życie części przepisów Krajowej Sieci Onkologicznej i dzięki temu zachowujemy możliwość korzystania ze wszystkich terapii onkologicznych we wszystkich szpitalach, które dzisiaj tę terapię prowadzą. Nie będzie żadnych ograniczeń – zaznaczył.

Reklama

KSO będzie działać

Projektowana regulacja wprowadza m.in. zmianę w zakresie terminu przeprowadzenia pierwszej kwalifikacji na dany poziom zabezpieczenia opieki onkologicznej KSO przez przesunięcie go do 31 marca 2025 r.

Przesunięcie terminu ma pozwolić NFZ na rzetelną weryfikację podmiotów wykonujących działalność leczniczą pod względem kryteriów warunkujących przynależność do poziomu zabezpieczenia opieki onkologicznej KSO. Zmiana terminu ma również zapewnić podmiotom czas niezbędny na przygotowanie zasobów kadrowych, organizacyjnych i ustalenie zasad przepływu informacji pomiędzy nimi.

Reklama

O KSO mówił we wtorek w RMF prof. Piotr Rutkowski, prezes Polskiego Towarzystwa Onkologicznego. – Krajowa Sieć Onkologiczna będzie działać – to najważniejsze; zmiana terminu jej wdrożenia wynika z potrzeby dostosowania systemów informatycznych – powiedział.

Krajowa Sieć Onkologiczna zapewni większe bezpieczeństwo pacjentom, pozwoli także zbierać informacje na temat funkcjonowania systemu opieki nad pacjentami onkologicznymi w Polsce. W jej ramach każdy pacjent onkologiczny będzie miał koordynatora, który ustali mu ścieżkę leczenia – dodał Rutkowski.