Leszczyna: nie ma pieniędzy na podwyżki dla pielęgniarek

21 lutego mają się rozpocząć prace nad obywatelskim projektem ustawy pielęgniarek o wynagrodzeniach w ochronie zdrowia. Projekt został przygotowany przez Ogólnopolski Związek Zawodowy Pielęgniarek i Położnych. Zakłada m.in. podniesienie współczynników pracy w czterech spośród dziesięciu grup określonych w tabeli płac, zatem podwyżki mają dotyczyć lekarzy, pielęgniarek, ratowników medycznych, farmaceutów, fizjoterapeutów, diagnostów laboratoryjnych, techników elektroradiologii, psychologów i techników analityki medycznej.

Od 7 lutego projektem zajmuje się podkomisja nadzwyczajna sejmowej Komisji Zdrowia i Komisja Finansów Publicznych. W podkomisji znalazło się dziewięcioro posłów, po trzech z KO i PiS i po jednym z Polski 2050, Lewicy i PSL.

Reklama

Koszt zaplanowanych w projekcie podwyżek oszacowano na około 10 mld zł rocznie. Ta kwota może jeszcze wzrosnąć, bo o zwiększenie wynagrodzeń będą się zapewne upominać zawody, które nie brały udziały w pracach nad dokumentem.

Reklama

Minister zdrowia Izabela Leszczyna mówi, że w tej chwili w budżecie nie ma środków na podwyżki w wysokości proponowanej przez OZZPiP. - Przyznam otwarcie. Nie ma takich pieniędzy, by pokryć koszty tej ustawy - mówi Leszczyna dla serwisu Rynek Zdrowia. - Mam nadzieję, że w trakcie rozmów z przedstawicielami różnych zawodów dojdziemy do konsensusu - dodaje.

Leszczyna przypomina, że w lipcu nastąpi rewaloryzacja płac wynikająca z ustawy o wynagrodzeniach w ochronie zdrowia. - Musimy też, również w lipcu, podnieść płace wynikające z ustawy o minimalnej krajowej, co będzie kosztowało budżet państwa kilkanaście miliardów złotych - wyjaśnia szefowa resortu zdrowia.

Rewaloryzacja od lipca

W lipcu dojdzie do rewaloryzacji wynagrodzeń w ochronie zdrowia. Tak wynika z przyjętej w 2022 r. nowelizacji ustawy o minimalnych wynagrodzeniach. Pensje w systemie ochrony zdrowia zależne (obliczane przez tzw. współczynnik pracy) są od przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce. Obecna kwota bazowa to 7155,48 zł brutto. Pensje minimalne od 1 lipca zgodnie z tabelą współczynników pracy dla różnych grupach zawodowych mają wynieść:

  • Lekarz albo lekarz dentysta ze specjalizacją (1,45) - 10 375,446 zł brutto
  • Farmaceuta, fizjoterapeuta, diagnosta laboratoryjny, psycholog kliniczny, inny pracownik wykonujący zawód medyczny inny niż określony w lp. 1, 3 i 4 z wymaganym wyższym wykształceniem na poziomie magisterskim i specjalizacją, pielęgniarka z tytułem zawodowym magister pielęgniarstwa albo położna z tytułem magister położnictwa z wymaganą specjalizacją w dziedzinie pielęgniarstwa lub w dziedzinie mającej zastosowanie w ochronie zdrowia (1,29) - 9230,57 zł brutto
  • Lekarz albo lekarz dentysta, bez specjalizacji (1,19) - 8515,02 zł brutto
  • Stażysta (0,95) - 6797,71 zł brutto
  • Farmaceuta, fizjoterapeuta, diagnosta laboratoryjny, pielęgniarka, położna, technik elektroradiolog, psycholog, inny pracownik wykonujący zawód medyczny inny niż określony w lp. 1-4 z wymaganym wyższym wykształceniem na poziomie magisterskim; pielęgniarka, położna z wymaganym wyższym wykształceniem (studia I stopnia) i specjalizacją, albo pielęgniarka, położna ze średnim wykształceniem i specjalizacją (1,02) - 7298,59 zł brutto
  • Fizjoterapeuta, pielęgniarka, położna, ratownik medyczny, technik elektroradiolog, inny pracownik wykonujący zawód medyczny inny niż określony w lp. 1-5 z wymaganym wyższym wykształceniem na poziomie studiów I stopnia; fizjoterapeuta, ratownik medyczny, technik analityki medycznej, technik elektroradiolog z wymaganym średnim wykształceniem albo pielęgniarka albo położna z wymaganym średnim wykształceniem, która nie posiada tytułu specjalisty w dziedzinie pielęgniarstwa lub dziedzinie mającej zastosowanie w ochronie zdrowia (0,94) - 6726,15 zł brutto
  • Inny pracownik wykonujący zawód medyczny inny niż określony w lp. 1-6 z wymaganym średnim wykształceniem oraz opiekun medyczny (0,86) - 6153,71 zł brutto
  • Pracownik działalności podstawowej, inny niż pracownik wykonujący zawód medyczny z wymaganym wykształceniem wyższym (1) - 7155,48 zł brutto
  • Pracownik działalności podstawowej, inny niż pracownik wykonujący zawód medyczny z wymaganym wykształceniem średnim (0,78) - 5581,27 zł brutto
  • Pracownik działalności podstawowej, inny niż pracownik wykonujący zawód medyczny z wymaganym wykształceniem poniżej średniego (0,65) - 4651,06 zł brutto