Pandemia znacznie pogorszyła kondycję psychiczną

Badanie przeprowadzone wśród Brytyjczyków mających 50 lat i więcej wykazało, że pandemia koronawirusa i jej takie elementy, jak lockdown, spowodowała "szybkie" i "trwałe" pogorszenie zdrowia mózgu. Ta niekorzystna zmiana była niezależna od tego, czy ktoś przeszedł COVID-19 czy nie.

W badaniu o nazwie PROTECT, opublikowanym w "The Lancet Healthy Longevity", wzięło udział ponad 3 tys. osób. Eksperci przeanalizowali kondycję psychiczną 50-latków przed pandemią oraz w dwóch jej pierwszych latach. Uczestnicy wypełniali coroczne kwestionariusze i testy poznawcze mające sprawdzić zmiany związane z pamięcią i innymi funkcjami mózgu.

Reklama

Autorzy analizy zauważyli, że tempo spadku funkcji poznawczych było bardzo duże w pierwszym roku pandemii, kiedy pojawiły się poważne obostrzenia związane z koronawirusem. Problemy z pamięcią powiększały się także w drugim roku pandemii. Największe pogorszenie funkcji poznawczych i pamięci dotyczyło osób, które jeszcze przed wybuchem pandemii miały łagodne problemy w tych obszarach.

Wpływ pandemii był "katastrofalny

Zdaniem badaczy konieczność radzenia sobie ze strachem, problemami i niepewnością związaną z COVID-19 mógł mieć "rzeczywisty i trwały wpływ” na zdrowie mózgu. Te zmiany mogły być powodowane stresem, izolacją i zwiększonym spożyciem alkoholu.

- Nasze ustalenia pozwalają sądzić, że lockdown i inne ograniczenia, których doświadczyliśmy podczas pandemii, miały realny i trwały wpływ na zdrowie mózgu osób mających 50 lat i więcej, nawet po zakończeniu największych ograniczeń - powiedziała główna autorka badań, prof. Anne Corbett z Uniwersytetu w Exeter. - To z kolei nasuwa ważne pytanie, czy u osób wykazujących pogorszenie funkcji poznawczych występuje większe ryzyko demencji - dodała.

Reklama

Dr Dorina Cadar, ekspertka ds. demencji z Brighton and Sussex Medical School, stwierdziła, że ​​wpływ pandemii na kondycję psychiczną całej populacji był "katastrofalny". - Wciąż bardzo wiele długoterminowych konsekwencji zarówno samego COVID-19, jak wszelkich ograniczeń wdrażanych na całym świecie nie zostało jeszcze rozpoznanych – powiedziała. Zaznaczyła, że choć może nie istnieje związek przyczynowo-skutkowy, to jednak wiele elementów pandemii, jak choćby izolacja społeczna, mają fatalny wpływ na zdrowie mózgu.

Na kondycję naszego mózgu duży wpływ mają geny, ale także czynniki zdrowotne i te związane ze stylem życia. Dlatego, jak podkreślają eksperci, trzeba odpowiednio wcześnie zacząć dbać o mózg, aby odsunąć widmo demencji. Elementy profilaktyki związanej ze zdrowiem psychicznym, to m.in. zdrowe serce, utrzymywanie kontaktów, regularny trening mózgu czy ciągłe przyswajanie wiedzy.