Lek tylko na 120 dni

1 listopada zmienia się sposób realizacji recept rocznych, to efekt nowelizacji ustawy refundacyjnej. Od nowego miesiąca pacjent jednorazowo będzie mógł wykupić lek tylko na 120 dni, czyli na cztery miesiące. Dotyczyć to będzie także recept wystawionych wcześniej.

Po wykupieniu leku z recepty rocznej na 120 dni, kolejną część leku pacjent może wykupić dopiero po 90 dniach.

Reklama

"W przypadku gdy na recepcie, o której mowa w ust. 7a pkt 2, przepisano ilość większą niż do 120-dniowego stosowania, kolejną ilość produktu leczniczego, środka spożywczego specjalnego przeznaczenia żywieniowego lub wyrobu medycznego niezbędną do następnego 120-dniowego okresu stosowania pacjent może otrzymać po upływie 3/4 okresu, na który zrealizował receptę" - czytamy w art. 96a ust. 7aa Prawa farmaceutycznego.

Reklama

Nie będzie już "NZ" na recepcie

Z początkiem listopada przestanie obowiązywać adnotacja "NZ" na recepcie. To był wyraźny komunikat lekarza "nie zmieniać" skierowany do farmaceuty, aby nie szukał zamienników przepisanego leku. Od teraz taka informacja będzie jedynie sugestią dla pracownika apteki, do którego będzie należała ostateczna decyzja.

Ministerstwo Zdrowia argumentując potrzebę zmiany, pisało, że "niejednokrotnie zamieszczanie tej adnotacji nie jest podyktowane względami medycznymi, w tym stanem pacjenta".

"Osoby realizujące recepty, takie jak farmaceuci, posiadają doskonałą znajomość leków i ew. przypadków, w których substytucja jest uzasadniona, a w których nie. Często wiedza ta jest po ich stronie szersza niż osób wystawiających" - czytamy w uzasadnieniu.

Dwa leki cukrzycowe za darmo już nie dla dzieci

Z listy darmowych leków dla dzieci znikają dwa preparaty stosowane w leczeniu cukrzycy. To Toujeo oraz Enstilar.

Jak wyjaśnia MZ, zmiana jest podyktowana wskazaniami refundacyjnymi. W przypadku tych leków dotyczą wyłącznie pacjentów dorosłych. "Przez wzgląd na brak refundacji w populacji pediatrycznej, od 1 listopada br. niniejsze produkty lecznicze nie znajdą się na wykazie bezpłatnych leków dla dzieci i młodzieży" - informuje resort.

Znikają dwa leki z grupy flozyn

Na listopadowej liście refundacyjnej zabraknie też dwóch leków z grupy flozyn, czyli leków stosowanych w cukrzycy typu 2. To dapagliflozyna i kanagliflozyna. Na liście pozostanie jedynie empagliflozyna.

Zmiana jest czasowa. W listopadzie i grudniu leki będą pełnopłatne, 1 stycznia wspomniane leki mają wrócić na listę refundacyjną.

- W odstępstwie od apelu, by pacjenci nie robili zapasów, w tej sytuacji informujemy, by zabezpieczyć pacjentów w leki. Chodzi o to, by w okresie od września do końca października, wypisać im zapas na kolejne jeszcze przynajmniej dwa miesiące. Dzięki temu będą mogli odebrać w aptece leki za okres, kiedy preparaty nie będą refundowane - mówił Tomasz Zieliński, wiceprezes Porozumienia Zielonogórskiego i lekarz rodzinny z woj. lubelskiego.

Zmiany w receptach na leki psychotropowe

1 listopada wchodzi w życie zmiana rozporządzenia Ministerstwa Zdrowie dotycząca wystawiania recept na leki zawierające środki odurzające lub substancje psychotropowe (kategoria "Rpw"). Od nowego miesiąca lekarze nie będą mogli wystawiać takich recept w wersji papierowej, jedynie w postaci e-recepty.

Wyjątkiem będzie sytuacja, gdy takie recepty będą wystawiane przez lekarzy weterynarii.

Nowelizacja mówi też o innym wyjątku. Recepty z kategorii "Rpw" wystawione w wersji papierowej przed 1 listopada będą mogły być realizowane po tym terminie.

Większe uprawnienia lekarzy rodzinnych

1 listopada rozszerza się zakres świadczeń gwarantowanych z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej. Lekarz POZ będzie mógł wystawić skierowanie na badanie tomografii komputerowej tętnic wieńcowych przy wskazaniu do diagnostyki w kierunku choroby niedokrwiennej serca.

Lekarz rodzinny będzie mógł też skierować na:

 • immunoglobuliny E całkowite (IgE),
 • immunoglobuliny E swoiste (IgE) z panelem 10-punktowych oznaczeń dotyczącym alergii wziewnych i pokarmowych; alergeny: a) wziewne: leszczyna, olcha, brzoza, trawy, żyto, bylica, roztocza kurzu domowego, pies, kot, alternaria, b) pokarmowe: mleko, jajko, pszenica, soja, orzechy ziemne, orzechy laskowe, ryby, owoce morza - skorupiaki, marchew, jabłko.

Zmiany w opiece koordynowanej

Do opieki koordynowanej w poradniach POZ włączeni zostaną pacjenci, u których zdiagnozowano:

 • stan przedcukrzycowy (wcześniej dotyczyło to tylko cukrzycy),
 • nadczynność tarczycy (do tej pory mowa była jedynie o niedoczynności tarczycy).

Lekarze POZ będą mogli udzielać kompleksowych świadczeń pacjentom z przewlekłą chorobą nerek.

Zmiany w nocnej i świątecznej opiece zdrowotnej

Kolejna zmiana dotyczy rozszerzenia uprawnień lekarzy nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej - będą mogli wystawić skierowania na badania diagnostyczne.

Oto szczegółowy wykaz badań, na które skierować może lekarz NiŚOZ:

 • morfologia krwi 8-parametrowa,
 • glukoza z krwi żylnej,
 • kreatynina,
 • potas (K),
 • sód (Na),
 • białko c-reaktywne (CRP),
 • badanie ogólne moczu (profil),
 • morfologia krwi, z pełnym różnicowaniem granulocytów,
 • aminotransferaza asparaginianowa (AST),
 • aminotransferaza alaninowa (ALT),
 • mocznik,
 • bilirubina całkowita,
 • test antygenowy w kierunku: SARS CoV-2 / grypy A+B / RSV,
 • odczyn opadania krwinek czerwonych (OB),
 • wskaźnik protrombinowy (INR),
 • kinaza fosfokreatynowa izoenzym CK-MB (CKMB),
 • kwas moczowy,
 • czas częściowej tromboplastyny po aktywacji (APTT) czas kaolinowo-kefalinowy,
 • wapń zjonizowany,
 • amylaza,
 • fibrynogen,
 • gamma glutamylotranspeptydaza (GGTP).