Odszkodowania za błędy lekarskie - Fundusz Kompensacyjny Zdarzeń Medycznych

We wrześniu został uruchomiony, działający przy Rzeczniku Praw Pacjenta, Fundusz Kompensacyjny Zdarzeń Medycznych zajmujący się odszkodowaniami za uszczerbek na zdrowiu lub śmierć w wyniku "zdarzenia medycznego" w szpitalach współpracujących z NFZ.

To tzw. szybka ścieżka zastępująca dotychczasowe rozwiązania. Na rozpatrzenie wniosku Fundusz będzie miał dwa miesiące.

Reklama

Wnioski o rekompensatę poszkodowani pacjenci (lub ich bliscy w przypadku śmierci chorego) zgłaszają do RPP, a opiniuje je Zespół do spraw Świadczeń z Funduszu Kompensacyjnego Zdarzeń Medycznych.

Sytuacja, w której można ubiegać się o odszkodowanie to "zdarzenie medyczne - zaistniałe w trakcie udzielania lub w efekcie udzielenia bądź zaniechania udzielenia świadczenia zdrowotnego:

 • zakażenie pacjenta biologicznym czynnikiem chorobotwórczym,
 • uszkodzenie ciała lub rozstrój zdrowia pacjenta,
 • albo śmierć pacjenta,

którego z wysokim prawdopodobieństwem można było uniknąć w przypadku udzielenia świadczenia zdrowotnego zgodnie z aktualną wiedzą medyczną albo zastosowania innej dostępnej".

Maksymalna wysokość świadczenia może wynieść nawet 200 tys. zł.

Odszkodowania za błędy medyczne - jest już zespół ekspertów

Rzecznik Praw Pacjenta powołał pierwszych członków Zespołu ds. Świadczeń z Funduszu Kompensacyjnego Zdarzeń Medycznych. W tej chwili jest to 45 ekspertów z wielu dziedzin medycyny.

W skład Zespołu weszli lekarze, a także pielęgniarki, diagności laboratoryjni, fizjoterapeuci czy farmaceuci. Są wśród nich obecni i byli konsultanci krajowi i konsultanci wojewódzcy, prezesi towarzystw naukowych, rektorzy i dziekani uczelni medycznych, dyrektorzy szpitali i instytutów, kierownicy klinik, ordynatorzy czy biegli sądowi.

– Za nami pierwszy etap związany z utworzeniem kolejnego zespołu ekspertów współpracujących z nami przy ocenie szkód medycznych. Wcześniej udało nam się zgromadzić świetnych specjalistów z zakresu szczepień ochronnych i badań klinicznych. Jesteśmy bardzo zadowoleni i dumni z tego, że tak wielu wybitnych fachowców jest gotowych do podjęcia się tego odpowiedzialnego, ważnego dla pacjentów i systemu ochrony zdrowia zadania. Dziękuję również samorządom zawodów medycznych i towarzystwom naukowym, które wsparły nas w rozpropagowaniu informacji w tym zakresie – mówi Rzecznik Praw Pacjenta Bartłomiej Chmielowiec.

Reklama

Odszkodowania za błędy medyczne - kto będzie oceniał wnioski?

Kto się znalazł w zespole eksperckim? Oto lista:

Eksperci powołani w skład Zespołu ds. Świadczeń z Funduszu Kompensacyjnego Zdarzeń Medycznych:

 • Prof. dr hab. Piotr Albrecht – pediatria, gastroenterologia, gastroenterologia dziecięca
 • Prof. dr hab. Krzysztof Czajkowski – położnictwo i ginekologia, perinatologia
 • Prof. dr hab. Marcin Czech – epidemiologia, zdrowie publiczne
 • Prof. dr hab. Edward Franek – choroby wewnętrzne, diabetologia, endokrynologia
 • Prof. dr hab. Mariusz Frączek – chirurgia ogólna
 • Prof. dr hab. Tomasz Hryniewiecki – kardiologia, choroby wewnętrzne
 • Prof. dr hab. Michał Kaliszan – medycyna sądowa
 • Prof. dr hab. Marek Krawczyk – chirurgia ogólna, chirurgia onkologiczna, transplantologia kliniczna
 • Prof. dr hab. Marek Kulus – alergologia, choroby płuc, choroby płuc dzieci, pediatria
 • Prof. dr hab. Andrzej Matyja – chirurgia ogólna
 • Prof. dr hab. Piotr H. Skarżyński – otolaryngologia, audiologia i foniatria, zdrowie publiczne
 • Prof. dr hab. Jacek P. Szaflik – okulistyka
 • Prof. dr hab. Jerzy Szaflik – okulistyka
 • Prof. dr hab. Łukasz Szarpak – ratownictwo medyczne
 • Prof. dr hab. Mirosław Wielgoś – perinatologia, położnictwo i ginekologia
 • Prof. dr hab. Tomasz Zdrojewski – hipertensjologia, choroby wewnętrzne
 • Dr hab. Mariola Drozd, prof. nadzw. – farmacja
 • Dr hab. Piotr Kryst, prof. nadzw. – urologia, chirurgia ogólna
 • Dr hab. Grażyna Nowak-Starz, prof. nadzw. – pielęgniarstwo, zdrowie publiczne
 • Dr hab. Paweł Ptaszyński, prof. nadzw. – kardiologia, choroby wewnętrzne
 • Dr hab. Mateusz Spałek, prof. nadzw. – radioterapia
 • Dr Krzysztof Cieszyński – nefrologia, choroby wewnętrzne
 • Dr Maciej Cyran – anestezjologia i intensywna terapia
 • Dr Piotr Dzięgielewski – epidemiologia wojskowa, medycyna lotnicza, wojskowa medycyna morska, organizacja ochrony zdrowia wojsk
 • Dr Magdalena Kościelniak-Ziemniak – laboratoryjna diagnostyka medyczna
 • Dr Iwona Kowalska – pielęgniarstwo epidemiologiczne
 • Dr Tomasz Maciejewski – położnictwo i ginekologia, perinatologia
 • Dr Wojciech Marchlik – mikrobiologia medyczna
 • Dr Jakub Oberbek – fizjoterapia
 • Dr Feliks Orchowski – kardiochirurgia, chirurgia ogólna
 • Dr Krzysztof Pajączek – higiena i epidemiologia, zdrowie publiczne
 • Dr Elżbieta Janina Puacz – mikrobiologia, zdrowie publiczne
 • Dr Elżbieta Rabsztyn – analityka medyczna, diagnostyka laboratoryjna, zdrowie publiczne
 • Dr Iwona Skrzekowska-Baran – choroby płuc, pediatria
 • Dr Małgorzata Urbaniak-Ostrykiewicz – pielęgniarstwo ratunkowe
 • Dr Jagoda Walowska – fizjoterapia
 • Dr Aldona Wierzbicka-Rucińska – laboratoryjna diagnostyka medyczna, zdrowie publiczne
 • Dr Paweł Witt – pielęgniarstwo anestezjologiczne i intensywnej opieki, pielęgniarstwo opieki paliatywnej
 • Mgr Małgorzata Jadczak – pielęgniarstwo anestezjologiczne i intensywnej opieki
 • Lek. Ryszard Kępa – choroby zakaźne, choroby wewnętrzne
 • Lek. Wiesław Marszał – medycyna ratunkowa, choroby wewnętrzne
 • Mgr Jarosław Adam Mateuszuk – farmacja
 • Lek. Agnieszka Nowak-Musiej – diabetologia, choroby wewnętrzne
 • Mgr Marek Przybył – pielęgniarstwo onkologiczne, pielęgniarstwo geriatryczne
 • Mgr Wiesława Załuska – pielęgniarstwo, medycyna społeczna, organizacja ochrony zdrowia.