Samotność to ból krótkotrwały lub przewlekły

Samotność to subiektywne odczucie braku oczekiwanych kontaktów społecznych. Jest to stan, który może mieć zarówno krótkotrwały, jak i długotrwały wpływ na nasze zdrowie psychiczne i fizyczne. To nieprzyjemna reakcja emocjonalna na izolację.

Samotność opisywana jest także jako ból społeczny – mechanizm psychologiczny motywujący jednostkę do poszukiwania kontaktów społecznych. Często wiąże się z brakiem więzi i intymności.

Reklama

Nie każdy, kto doświadcza samotności, czuje się samotny. Jako subiektywną emocję, samotność można odczuwać nawet wtedy, gdy jesteśmy otoczeni innymi ludźmi. Dlatego istnieje rozróżnienie pomiędzy byciem samotnym a poczuciem samotności. Samotność może być krótkotrwała lub przewlekła. W obu przypadkach może to być stan intensywny i bolesny.

Przyczyny samotności są różne. Można być samotnym w związku

Samotność może wynikać z dziedzictwa genetycznego, czynników kulturowych, braku znaczących relacji, śmierci bliskich osób, przeprowadzki, nadmiernego polegania na technologiach, zwłaszcza internecie oraz trudnościami w nawiązywaniu i utrzymywaniu relacji.

Badania wykazały, że samotność występuje w całym społeczeństwie, nawet wśród osób pozostających w małżeństwach lub w innych związkach oraz osób sukcesu, mających udane kariery zawodowe. Większość ludzi doświadcza samotności w pewnych momentach swojego życia, ale niektórzy odczuwają ją często.

Samotność i izolacja to problem ludzi na całym świecie, szczególnie w krajach rozwiniętych. Poziom samotności jest najwyższy wśród młodych osób. Według eksperymentu BBC Loneliness Experiment aż 40 proc. osób w wieku 16–24 lat przyznaje się do poczucia samotności, podczas gdy odsetek osób, które czują się samotne w wieku powyżej 75 lat, wynosi około 27 proc.

Reklama

Samotność źle wpływa na zdrowie. Może też skrócić długość życia

Samotność nie pozostaje bez wpływu na nasze zdrowie i długość życia. Pogarsza stan zdrowia, podobnie jak inne niekorzystne czynniki, takie jak palenie tytoniu, otyłość i brak aktywności fizycznej.

- Skutki samotności mogą prowadzić do depresji, lęku, obniżenia samooceny, a nawet problemów zdrowotnych, takich jak choroby serca - przekonuje dr Mateusz Grajek, psycholog, adiunkt Zakładu Zdrowia Publicznego SUM w Medexpressie.

- Światowa Organizacja Zdrowia zainicjowała powstanie Komisji, której celem jest rozpoznanie i zapewnienie zasobów na rzecz polepszenia relacji społecznych jako globalnego priorytetu zdrowia publicznego - dodaje ekspert.

Jedno z badań wykazało, że życie w pojedynkę zwiększa o 26 proc. ryzyko przedwczesnej śmierci, a izolacja społeczna wiąże się z 29-procentowym wzrostem tego ryzyka. Życie w samotności zwiększa ryzyko śmiertelności aż o 32 proc.