Legalna aborcja

Złagodzenie przepisów dotyczących aborcji to jeden z głównych postulatów Lewicy od "zawsze". Zawarte jest to też w jej programie wyborczym. "Wprowadzimy uzależnione wyłącznie od decyzji kobiety prawo do przerwania ciąży do 12 tygodnia" - obiecują politycy.

Reklama

- Lewica w przyszłym rządzie będzie gwarantem tego, że aborcja będzie legalna, darmowa i bezpieczna. Będziemy tam po to, aby pilnować tego, żeby naszym przyjaciołom konserwatystom i ludowcom nie wydawało się, że dobrym pomysłem jest powrót do zgniłego kompromisu. Nie potrzebujemy żadnego referendum, aby oddać kobietom prawo wyboru, ponieważ społeczeństwo już zdecydowało - mówiła posłanka Katarzyna Kotula.

Więcej pieniędzy na ochronę zdrowia

Lewica idzie dalej niż PiS i KO, proponujące 7 proc. PKB przekazywanych na ochronę zdrowia. Chce na ten cel przeznaczyć 8 proc. "Zwiększenie środków na publiczną ochronę zdrowia pozwoli zapewnić pacjentom wysoki standard świadczeń na NFZ, oddłużyć szpitale i umożliwi znaczne skrócenie kolejek. Odpowiednio dofinansowany i sprawny publiczny system to sposób na powstrzymanie prywatyzacji ochrony zdrowia, zwłaszcza w dziedzinach takich jak psychiatria, stomatologia czy ginekologia" - czytamy w programie.

- Trzeba mądrze zarządzać budżetem. 10 mld zł pod stołem i nad stołem idzie na finansowanie kleru, w Brukseli czeka na nas 270 mld zł w ramach KPO, gdzie również są środki przeznaczone na ochronę zdrowia – mówił Włodzimierz Czarzasty, jeden z liderów Lewicy.

Leki bezpłatne albo po 5 zł

Reklama

Posłowie Lewicy zapowiadają, że każdy lek na receptę będzie kosztował nie więcej niż 5 złotych za opakowanie. Będzie to też dotyczyć wyrobów medycznych, takich jak pompy insulinowe, aparaty słuchowe czy inhalatory. Natomiast dla dzieci, emerytów, rencistów, kobiet w ciąży i pacjentów po przeszczepach leki na receptę będą darmowe.

Publiczny program in vitro

Lewica, podobnie jak KO i Trzecia Droga, chce wrócić do wspierania procedury in vitro przez państwo. "Wprowadzimy publiczny ogólnopaństwowy program leczenia niepłodności, w tym przez zapłodnienie pozaustrojowe (in vitro). Zasobność portfela nie może decydować o możliwości poszerzenia rodziny o dzieci. Metody wspierania osób w walce z niepłodnością muszą opierać się na nauce, a nie przesądach. Obecnie Polska jest jedynym państwem Unii Europejskiej, które nie wspiera finansowo procedury zapłodnienia in vitro".

Dostępna antykoncepcja

"Zagwarantujemy łatwiejszy dostęp do leków antykoncepcyjnych. Antykoncepcja awaryjna będzie dostępna bez recepty. Uniemożliwimy odmowę wydania środków antykoncepcyjnych w aptekach poprzez powoływanie się na tzw. "klauzulę sumienia", co stanowi nielegalne ograniczenia praw pacjenta do świadczeń zdrowotnych" - zapowiada Lewica. Chce też przeciwdziałać ubóstwu menstruacyjnemu poprzez zapewnienie dostępu do bezpłatnych środków higienicznych w szkołach i innych instytucjach publicznych.

Refundowane badania prenatalne

Lewica chca, aby każda kobieta w ciąży – niezależnie od wieku – będzie miała dostęp do szerokiego katalogu badań, w tym do USG genetycznego, testów PAPP-A, potrójnego, najnowocześniejszych nieinwazyjnych testów prenatalnych, a w przypadku wskazań medycznych także amniopunkcji, biopsji kosmówki i kordocentezy. Zatajanie wyników badań przed pacjentką będzie karalne.

Więcej lekarzy

Zwiększymy liczbę lekarzy o ponad 50 tysięcy w ciągu najbliższych sześciu lat - zapowiadają politycy. W jaki sposób? "Zwiększymy liczbę miejsc na kierunku lekarskim docelowo o 50 proc. Ułatwimy młodym lekarzom kształcenie w deficytowych specjalizacjach. Uprościmy podejmowanie w Polsce pracy lekarzom z zagranicy (prostsza nostryfikacja, zniesienie obowiązku odbywania stażu podyplomowego, wsparcie w nauce języka polskiego)" - wyjaśniają w programie wyborczym.

Lepsza jakość leczenia

Wraz ze zwiększaniem liczby lekarzy Lewica chce też poprawić jakość leczenia. Ma to się stać dzięki stworzeniu odpowiednich warunków pracy pielęgniarkom i absolwentom innych kierunków medycznych, aby zachęcić ich do pracy w publicznych placówkach ochrony zdrowia w Polsce. W planach jest też odciążenie lekarzy i pielęgniarek poprzez zatrudnienie asystentów i opiekunów medycznych na każdym oddziale, a także zwiększenie liczby pracowników niemedycznych.

Dostęp do znieczulenia

Posłowie lewicy zapowiadają zmianę wyceny świadczeń, zwłaszcza dotyczących porodów. - Kiedy za PiS zamykane są porodówki, kobiety boją się, że nie zdążą dojechać do szpitala Mówimy, że porody powinny być godne dla kobiety, ale także bez bólu. Raport NIK-u mówi, że na 350 porodówek, tylko w 150 z nich kobiety miały dostęp do znieczulenia. Dlatego jako Lewica gwarantujemy dostęp do znieczulenia zewnątrzoponowego dla rodzących – mówiła posłanka Katarzyna Kotula.

Zwiększenie roli POZ-ów

Nowa Lewica zapewnia, że będzie rozwijać opiekę koordynowaną w POZ i wzmocni rolę koordynatora, wspierającego pacjentów w sprawnej i możliwie szybkiej realizacji procesu leczenia, a także późniejszej rekonwalescencji i rehabilitacji. Zespoły POZ będą rozszerzane o specjalistów z innych dziedzin: dietetyka, fizjoterapeutę, psychologa i farmaceutę.

Najpierw ambulatorium

Politycy Lewicy chcą przenieść środek ciężkości leczenia pacjentów ze szpitali do placówek POZ i AOS. "Ograniczymy nadmierną hospitalizację poprzez poprawę koordynacji działań placówek zdrowotnych i odpowiednie finansowanie POZ i Ambulatoryjnej Opieki Specjalistycznej. Szpitale zostaną odciążone z wykonywania zadań, które można realizować na niższych szczeblach" - obiecują.

System no-fault

"Znowelizujemy ustawę o jakości w opiece zdrowotnej i bezpieczeństwie pacjenta, aby wprowadzić w życie zasadę no-fault. Obecne przepisy oznaczają, że pracownicy ochrony zdrowia nadal będą się bać zgłaszać działania niepożądane i realizować ryzykowne procedury, w obawie, że będzie wisiało nad nimi widmo wyroku" - czytamy w programie.

Nowoczesne szpitale

Lewica chce przeznaczać rocznie dodatkowo 4 mld zł na remonty i zakup sprzętu w szpitalach powiatowych
i wojewódzkich. "Szpitale w całej Polsce muszą być nowoczesnymi i bezpiecznymi miejscami skutecznego
leczenia pacjentów. Wymaga to remontów oraz zakupu nowoczesnego sprzętu" - podkreślają politycy.

Lepszy dostęp do dentystów…

"Rozszerzymy pakiet gwarantowanych świadczeń z zakresu leczenia stomatologicznego, w tym o leczenie kanałowe i nowoczesne wypełnienia wszystkich zębów oraz wysokiej jakości protetykę" - obiecuje Lewica.

…a także psychiatrów i psychologów

Partia chce zapewnić powszechny dostęp do pomocy psychologicznej i psychiatrycznej w publicznej ochronie zdrowia. Dostęp ten o byłby możliwy w systemie stacjonarnym, telefonicznym i online. Planuje też zwiększyć dostępność bezpłatnej psychoterapii w ramach NFZ, a także znieść konieczność skierowania do psychologa. "Zwiększymy finansowanie świadczeń terapeutycznych, co zachęci przyszłych psychologów i psychiatrów do wyboru zawodu psychoterapeuty" - zapowiadają w programie.Ginekolog dla nastolatek

Lewica chce aby wizyta nastolatki u ginekologa mogła się odbyć bez asysty rodzica. "Umożliwimy korzystanie z porady ginekologicznej lub urologicznej przez osobę małoletnią powyżej 15. roku życia na podstawie wyłącznie własnej zgody".

Lepsza profilaktyka

"Będziemy rozwijać program szczepień dzieci i dorosłych. Zapewnimy wszystkim dostępne i bezpłatne szczepienia przeciwko grypie sezonowej, umożliwimy uzupełnianie szczepień na odrę i inne choroby zakaźne dla osób dorosłych. Poszerzymy grupę docelową bezpłatnych szczepień o pneumokoki i HPV. Szczepionki i ich podanie będą bezpłatne i
szeroko dostępne w punktach szczepień oraz aptekach"