Lista darmowych leków została zaktualizowana 1 kwietnia br. Ich katalog ogłoszono w obwieszczeniu refundacyjnym. Oprócz seniorów bezpłatne lekarstwa przysługują także dzieciom i młodzieży do 18. roku życia. Wiek nie jest jednak jedynym kryterium, jakie trzeba spełnić, aby móc otrzymać pełną refundację.

Reklama

Darmowe leki - kto ma do nich prawo?

Nowelizacja wspomnianych wyżej ustaw rozszerzyła grupę osób uprawnionych do darmowych leków. Nowe zasady obowiązują od 1 września 2023 roku. Wcześniej takie prawo mieli tylko seniorzy 75+. Jakie kryteria trzeba obecnie spełnić, aby móc skorzystać z bezpłatnych lekarstw?

Reklama
 • Ukończenie 65. roku życia lub wiek poniżej 18 lat.
 • Lek musi znajdować się w wykazie D1 lub D2 refundowanych leków, w załączniku do obwieszczenia ministra zdrowia.
 • Osoby, które ubiegają się o darmowe leki muszą mieć rozpoznane schorzenie, zgodne z zakresem wskazań, które są objęte refundacją.

Jakie leki dla seniorów 65+ są bezpłatne?

Obecnie wykaz bezpłatnych leków dla dzieci i młodzieży do 18. roku życia zawiera ponad 2800 pozycji, zaś dla seniorów 65+ dokładnie 3752 pozycje. Aktualny katalog obowiązujący od 1 kwietnia znajduje się na oficjalnej stronie ministerstwa zdrowia. Poza tym można go sprawdzić na Internetowym Koncie Pacjenta. Wystarczy zalogować się na swoje konto, kliknąć w powiadomienie znajdujące się na górze strony i otworzyć listę bezpłatnych leków. Powiadomienie wyświetla się przy każdym logowaniu. Wykaz jest także dostępny w aplikacji mobilnej mojeIKP.

Leki znajdujące się na liście można pogrupować na trzy sposoby - wedle wieku (dla osób poniżej 18. roku życia, dla osób powyżej 65. roku życia), alfabetycznie lub według grup leków. Jakie przykładowe preparaty znajdują się w wykazie?

 • Alergeny, cytostatyki, hormony podwzgórza i przysadki mózgowej oraz ich analogi.
 • Hormony trzustki, kortykosteroidy.
 • Leki ginekologiczne przeciwzakaźne i antyseptyczne.
 • Leki immunostymulujące, moczopędne, o działaniu immunosupresyjnym.
 • Leki okulistyczne, poprawiające trawienie (z enzymami), przeciw dnie moczanowej.
 • Leki przeciwbólowe, przeciwdrgawkowe, przeciwgrzybicze.
 • Leki przeciwhistaminowe, przeciwkrwotoczne, przeciwprątkowe.
 • Leki przeciwzakrzepowe, przeciwzapalne i przeciwreumatyczne.
 • Leki przeciwłuszczycowe, przeczyszczające, psycholeptyczne.
 • Leki stosowane w chorobach kości, w chorobach obturacyjnych dróg oddechowych, chorobach tarczycy, chorobach układu sercowo-naczyniowego.
 • Leki stosowane w chorobach wątroby, pęcherzyka żółciowego i dróg żółciowych, w chorobie Parkinsona, w cukrzycy.
 • Leki stosowane w nadciśnieniu tętniczym, w niedokrwistościach, w terapii hormonalnej.
 • Leki stosowane w zaburzeniach związanych z nadkwaśnością, urologiczne, zwiotczające mięśnie, zmniejszające stężenie lipidów we krwi.
 • Preparaty o działaniu gojącym i regenerującym, zawierające hormony płciowe oraz modulatory ich działania.
 • Psychoanaleptyki, szczepionki, witaminy, związki mineralne.

Kto może wystawić receptę na darmowe leki?

Recepta może zostać wystawiona przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej (POZ), lekarza ambulatoryjnej opieki specjalistycznej (AOS), lekarza po zakończonym leczeniu szpitalnym (po spełnieniu dodatkowych warunków) lub pielęgniarkę POZ, która jest uprawniona do wystawiania recept. Wymogiem w każdym z tych przypadków jest posiadanie podpisanej umowy z NFZ.

Czy recepta na darmowe leki może zostać wystawiona przez lekarza dowolnej specjalności? Tak, ale tylko wtedy, gdy ma on prawo wykonywania zawodu, ale zaprzestał jego wykonywania. Tacy specjaliści mogą wystawić receptę wyłącznie dla siebie, małżonka, osoby pozostającej we wspólnym pożyciu, krewnych lub powinowatych w linii prostej, zaś w linii bocznej osobom do stopnia pokrewieństwa między dziećmi rodzeństwa.

Pacjenci, którzy otrzymają receptę, powinni zwrócić uwagę, czy na dokumencie w polu "kod uprawnień dodatkowych" znajduje się litera S, oznaczająca senior. Tylko w takim przypadku leki będą darmowe. Jeśli lekarz zapomni o kodzie, trzeba będzie ponownie udać się po receptę, bowiem farmaceuta nie ma prawa wpisać oznaczenia.