Naprawa uszkodzonego zęba na koszt NFZ

Do tej pory na zajęcie się uszkodzonym (zwichniętym) zębem przez dentystę pracującego w ramach umowy z NFZ mogły liczyć dzieci i młodzież. Teraz ta usługa ma być dostępna dla wszystkich pacjentów, niezależnie od wieku - informuje serwis Infodent24. Tak wynika z rekomendacji Rada Przejrzystości Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji (AOTMiT).

Chodzi dokładnie o świadczenia "repozycji i unieruchomienia zwichniętego (w wyniku nagłego zdarzenia) zęba lub grupy zębów" oraz "zdjęcia szyny nazębnej przy wymianie lub zakończeniu leczenia".

Reklama

Jak wynika z badań, najczęściej wymienianą bezpośrednią przyczyną urazu zęba jest upadek (43 proc.) lub kolizja z innym obiektem lub inną osobą (36 proc.). Urazy takie dotyczą przede wszystkim osób mających poniżej 18 lat.

Jakie są powody zmiany?

Rada Przejrzystości rekomendując zmianę, wymieniła trzy główne argumenty:

  • zwiększenie dostępności wykonania odpowiedniego zaopatrzenia zębów po urazach przyczynia się do poprawy skuteczności replantacji ze względu na krótszy czas do uzyskania pomocy oraz zastosowanie rekomendowanych szyn;
  • poszerzenie populacji o osoby powyżej 18 r.ż. ma ograniczony wpływ na całkowite koszty leczenia (71-92 proc. urazów dotyczy populacji poniżej 18 r.ż.);
  • niewielkie ogólne obciążenia budżetu płatnika publicznego.

Zaznacza, że koszt leczenia zwichniętego zęba bądź grupy zębów z zastosowaniem zaproponowanej technologii wynosi 353,50 zł - dla dorosłych i 510,12 zł - dla dzieci (za jeden zabieg).

Członkowie Rady ocenili, że co roku z tego typu świadczenia może skorzystać rocznie 1,2-2 tys. pacjentów mających poniżej 18 lat oraz 300-500 dorosłych.

"Szacuje się, że kwalifikacja przedmiotowego świadczenia w populacji całkowitej (bez limitów wiekowych) wiązałaby się z kosztami od 0,7 mln zł do 1,2 mln zł rocznie. Dodatkowe koszty dla populacji powyżej 18 r.ż. wynoszą od ok. 100 tys. PLN w wariancie minimalnym do ok. 180 tys. PLN w wariancie maksymalnym" - pisze RP.