Program in vitro od czerwca

Sprawa in vitro była jedną z pierwszych, jaką zajmował się nowy rząd. Ustawa o in vitro została przyjęta jeszcze w grudniu, prezydent Andrzej Duda podpisał ją 15 grudnia. Zgodnie z nią "minister zdrowia ma opracować, wdrożyć, zrealizować i sfinansować program polityki zdrowotnej leczenia niepłodności obejmujący procedury medyczne wspomaganej prokreacji, w tym zapłodnienie pozaustrojowe. W ustawie określono, że minimalna wysokość środków przeznaczonych rocznie na in vitro to nie mniej niż 500 mln zł."

Program mający na celu umożliwienie parom, które bezskutecznie starają się o dziecko, skorzystanie z procedury in vitro, ma ruszyć 1 czerwca.

Reklama

- Powołujemy zespół, który będzie składał się z ekspertów, ginekologów, embriologów, psychologów, neonatologów i jesteśmy w stałym kontakcie z Polskim Towarzystwem Medycyny Rozrodu i Embriologii - zapowiadała minister zdrowia Izabela Leszczyna.

Reklama
Reklama

Zespół ds. in vitro

15 lutego w Dzienniku Ustaw Ministerstwa Zdrowia opublikowano zarządzenie "w sprawie powołania Zespołu do spraw opracowania kryteriów programu polityki zdrowotnej leczenia niepłodności obejmującego procedury medycznie wspomaganej prokreacji, w tym zapłodnienie pozaustrojowe prowadzone w ośrodku medycznie wspomaganej prokreacji".

W zespole powołanym przez szefową resortu znaleźli się:

 • Przewodnicząca – Dagmara Korbasińska – przedstawiciel Ministerstwa Zdrowia;
 • prof. dr hab. n. med. Mariusz Bidziński – konsultant krajowy w dziedzinie ginekologii onkologicznej, kierownik Kliniki Ginekologii Onkologicznej w Narodowym Instytucie Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie – Państwowym Instytucie Badawczym;
 • prof. dr hab. n. med. Robert Zygmunt Spaczyński – konsultant krajowy w dziedzinie endokrynologii ginekologicznej i rozrodczości;
 • prof. dr hab. n. med. Mirosław Wielgoś – konsultant krajowy w dziedzinie perinatologii;
 • prof. dr hab. n. med. Rafał Kurzawa – Prezes Polskiego Towarzystwa Medycyny Rozrodu i Embriologii;
 • dr hab. n. med. prof. CMKP Michał Ciebiera – Dyrektor Warszawskiego Instytutu Zdrowia Kobiet, p.o. Kierownika Kliniki II Klinika Położnictwa i Ginekologii Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego;
 • dr n. med. Damian Warzecha – Ordynator Oddziału Ginekologiczno-Położniczego Warszawskiego Szpitala Południowego sp. z o.o.;
 • Pani Marta Górna – przedstawiciel Stowarzyszenia na Rzecz Leczenia Niepłodności i Wspierania Adopcji „Nasz Bocian”;
 • dr n. med. Joanna Kufel-Grabowska – Przewodnicząca Sekcji Płodności w Chorobie Nowotworowej Polskiego Towarzystwa Onkologicznego;
 • prof. dr hab. n. med. Krzysztof Łukaszuk – Gdański Uniwersytet Medyczny;
 • prof. dr hab. n. med. Michał Radwan – Przewodniczący Sekcji Płodności i Niepłodności Polskiego Towarzystwa Ginekologów i Położników;
 • przedstawiciel Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji;
 • przedstawiciel Departamentu Lecznictwa w Ministerstwie Zdrowia;
 • sekretarz – przedstawiciel Departamentu Zdrowia Publicznego w Ministerstwie Zdrowia.

Zespół ds. in vitro - zadania

Jak czytamy w dokumencie "Do zadań Zespołu należy opracowanie kryteriów programu polityki zdrowotnej w zakresie finansowania leczenia niepłodności metodą zapłodnienia pozaustrojowego, o którym mowa w art. 48a ust. 16a ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, zwanego dalej "programem", zawierających w szczególności:

 • kryteria włączenia pary do programu oraz kryteria wykluczenia pary z programu, uwzględniające w szczególności wiek kobiety, w którym można osiągnąć najwyższą skuteczność procedury zapłodnienia pozaustrojowego oraz inne niezbędne warunki;
 • kryteria wyboru realizatorów programu;
 • medyczne założenia dla przeprowadzenia procedury zapłodnienia pozaustrojowego obejmujące w szczególności zakres procedury oraz liczbę realizowanych dla pary cykli zapłodnienia pozaustrojowego;
 • zasady finansowania poszczególnych procedur leczenia niepłodności i leków w ramach programu;
 • założenia dla zabezpieczenia płodności na przyszłość.