Zaburzenia łaknienia to poważny problem, prowadzące do anoreksji, czyli choroby o podłożu psychicznym, która nierozpoznana lub nieleczona może prowadzić do skrajnego wyniszczenia organizmu, a nawet śmierci. Lekarze nie potrafią jednoznacznie stwierdzić, co ją wywołuje, wskazując na szereg czynników o podłożu emocjonalnym. Anoreksja jest stwierdzana częściej u nastolatków i może mieć związek z brakiem samoakceptacji. Jednak naukowcom jak dotąd nie udało się jednoznacznie ustalić, u jakich ludzi podatność na rozwój anoreksji jest bardziej wyeksponowana.

Reklama

Mają szansę zmienić to lekarze z Massachusetts General Hospital we współpracy z uczonymi z University College London i Uniwersytetem Republiki Urugwaju, którzy odkryli genetyczną zależność w rozwoju anoreksji powiązaną z tak zwanym chronotypem i opublikowali na ten temat artykuł w magazynie naukowym „JAMA Network Open”.

Naukowcy zbadali korelację między występowaniem genów sprzyjających rozwojowi anoreksji a modelem snu. Wyszło im, że osoby wstające wcześniej – tak zwane skowronki – są bardziej podatne na ryzyko występowania zaburzeń łaknienia.

Nasze odkrycie wskazuje, że anoreksja to zaburzenie powiązane z porannym wstawaniem – wyjaśnia prof. Hassan S Dashti, współautor pracy opublikowanej w czasopiśmie „JAMA Network Open”. Niepokojące są także kolejne wnioski. Potwierdza też ono wcześniejsze wyniki pokazujące związki między anoreksją i bezsennością – dodaje Dashti.

Naukowcy podkreślają, że ich odkrycie wskazuje kierunek, którym należy podążyć w kolejnych badaniach nad przyczynami występowania zaburzeń łaknienia i anoreksji. Zwłaszcza że choroba ta – nawet poddawana leczeniu – ma tendencje do nawrotów. Dotyczy to mniej więcej co drugiego pacjenta.