Corsib wycofany z aptek

Na stronie Głównego Inspektora Farmaceutycznego pojawiła się informacja o wycofaniu z obrotu na terenie całego kraju produktu leczniczego o nazwie Corsib.

Wycofana została poniższa seria:

Reklama
  • Corsib, (Bisoprololi fumaras), 2,5 mg, tabletki, seria numer 7ME023A, termin ważności 31.03.2026.
Reklama

Jednocześnie GIF wydał zakaz wprowadzania do obrotu na terenie Polski poniższych partii:

  • Corsib, (Bisoprololi fumaras), 2,5 mg, tabletki, seria numer 7ME023A, termin ważności 31.03.2026,
  • Corsib, (Bisoprololi fumaras), 2,5 mg, tabletki, seria numer P28033, termin ważności 31.03.2026.

Podmiot odpowiedzialnym jest Medreg s.r.o. z siedzibą w Republice Czeskiej.

Corsib - dlaczego został wycofany?

"Do Głównego Inspektora Farmaceutycznego wpłynęła informacja od pełnomocnika podmiotu odpowiedzialnego o wystąpieniu wyniku poza specyfikacją (OOS) w 6 miesiącu badań stabilności, wykonanych w warunkach przyśpieszonych dla parametru czystość chromatograficzna produktu leczniczego Corsib, Przekroczenie dotyczyło dopuszczalnego limitu dla innego zanieczyszczenia. Jako przyczynę powstania odchylenia wskazano przegrzanie mieszanki do tabletkowania w trakcie procesu wytwarzania" - wyjaśnia GIF.

Ze względu na niepotwierdzony charakter zanieczyszczeń nie można wykluczyć zagrożenia dla zdrowia i życia pacjenta.

Corsib - kiedy jest stosowany?

Substancją czynną leku Corsib jest bisoprolol. Bisoprolol należy do grupy leków nazywanych betaadrenolitykami. Leki te wpływają na reakcję organizmu na niektóre impulsy nerwowe, szczególnie w
sercu. W rezultacie bisoprolol zwalnia czynność serca i w ten sposób zwiększa wydajność serca w pompowaniu krwi wewnątrz organizmu.

Jak informuje w ulotce procent leku, Corsib jest stosowany w skojarzeniu z innymi lekami (inhibitorami ACE, lekami moczopędnymi i glikozydami nasercowymi) w leczeniu stabilnej niewydolności serca.

Lek Corsib jest również stosowany w leczeniu wysokiego ciśnienia krwi (nadciśnienia tętniczego) i dławicy piersiowej (bólu w klatce piersiowej spowodowanego zablokowaniem tętnic zaopatrujących
mięsień sercowy).

Lek jest dostępny na receptę.