Flozyny znowu refundowane

Wśród wielu zmian w przepisach, jakie zaczną obowiązywać od 1 stycznia 2024, szczególną uwagę pacjentów przykuwają te dotyczące dofinansowania leków przez Narodowy Fundusz Zdrowia. W listopadzie z listy refundacyjnej zniknęły dwie flozyny, czyli leki obniżające poziom cukru we krwi. Były to dapagliflozyna i kanagliflozyna, nadal refundacją objęty był trzeci lek z grupy flozyn – empagliflozyna.

Ta pierwsza - będąca substancją czynną leków Forxiga i Xigduo - wraca na listę wraz z początkiem nowego roku. Będzie refundowana dla chorych z cukrzycą typu 2, niewydolnością serca i przewlekłą chorobą nerek. MZ zmieniło też kryteria refundacyjne, dzięki czemu będzie mogła z tego skorzystać większa grupa pacjentów z przewlekłą chorobą nerek i niewydolnością serca.

Reklama

Dapagliflozyna wraca też na listę darmowych leków dla osób mających 65 lat i więcej.

Ważna zmiana dla pacjentów z chorobami nerek

Reklama

Nowa lista refundacyjna to także korzystne zmiany dla pacjentów nefrologicznych. Od 1 stycznia 2024 r. wchodzą w życie zmiany w programie lekowym B.113 dla pacjentów z przewlekłą chorobą nerek. To program lekowy ketoanalogami aminokwasów realizowany od prawie trzech lat, ale do tej pory obejmujący wąską grupę pacjentów.

Teraz będzie mógł być stosowany u pacjentów z BMI poza normą (BMI do 30 kg/m2), wyższym niż dotychczas poziomem białkomoczu (<2,0 g/g kreatyniny/dobę) i u pacjentów z dobrze wyrównaną cukrzycą (poziom HBA 1c poniżej 7,5 proc., wcześniej cukrzyca sama w sobie wykluczała osoby z programu).

Zyskają pacjenci onkologiczni

Zmiany wynikające z najnowszego obwieszczenia refundacyjnego obejmą także pacjentów onkologicznych. Nowe możliwości leczenia zyskają m.in. pacjenci ze szpiczakiem plazmocytowym, przewlekłą białaczką limfocytową, a także chłoniakami.

Wg nowych przepisów refundowane terapie zostaną przesunięte do wcześniejszych linii leczenia, jak np. możliwość zastosowania polatuzumabu wedotyny w I linii chłoniaka rozlanego z dużych komórek B (DLBCL) czy brentuksymabu wedotyny w I linii chłoniaka Hodgkina. Nowe możliwości leczenia w I linii dotyczą także zanubrutynibu w monoterapii oraz kombinacji wenetoklaksu i obinutuzumabu w przewlekłej białaczce limfocytowej, a także daratumumabu w szpiczaku plazmocytowym.

– To zmiany, które były długo wyczekiwane – mówi dla serwisu Rynek Zdrowia Anna Kupiecka, prezes Fundacji OnkoCafe – Razem Lepiej.

Szczepionka przeciwko półpaścowi refundowana

Od stycznia refundowana będzie szczepionka przeciwko półpaścowi o nazwie Shingrix. Będzie to dotyczyło pacjentów powyżej 65 roku życia, "u których występuje wyższe ryzyko zachorowania oraz powikłań".

Ministerstwo wymienia choroby, jakie do tego kwalifikują. To m.in. przewlekła choroba serca, przewlekła choroba płuc, cukrzyca, przewlekła niewydolność nerek, niedobory odporności, choroby nowotworowe, zakażenie wirusem HIV, białaczka, reumatoidalne zapalenie stawów, łuszczyca, nieswoiste zapalenie jelit i stwardnienie rozsiane.

Zmiana w refundacji leków recepturowych

Od 1 stycznia zaczną obowiązywać nowe zasady finansowania surowców wykorzystywanych do wykonywania w aptekach leków recepturowych. Zgodnie z nimi Narodowy Fundusz Zdrowia nie będzie finansował całego kosztu wykonania takiego leku, tylko do pewnego limitu. Pod koniec listopada na stronach NFZ został opublikowany "pierwszy wykaz limitów finansowania za jednostkę surowca farmaceutycznego służącego do sporządzenia leku recepturowego". Lista obejmuje 163 surowce wykorzystywane do sporządzania leków wraz z limitem ceny za 1 g surowca.

Wprowadzenie limitów finansowania może odczuć na swoim portfelu pacjent. Bo jeżeli apteka do sporządzenia leku wykorzysta surowiec zakupiony w cenie wyższej od kwoty limitu, to pacjent zapłaci różnicę między nimi.

Zdaniem farmaceutów ustalone przez Fundusz kwoty limitów są zaniżone w stosunku do cen rynkowych, dodatkowo nie uwzględniają wzrostu cen surowców spowodowanych inflacją. Co więcej, jak zaznacza mfg.farm, od nowego roku zwiększa się również wysokość wspomnianej opłaty ryczałtowej. Obecnie wynosi 18 zł. Tę stawkę wylicza się na podstawie ustalanego przez rząd minimalnego wynagrodzenia. Wzrośnie ono w nowym roku, a wraz z nim ryczałt, który od 1 stycznia będzie wynosił 21,20 zł.

- Może się zdarzyć, że na początku roku pacjentów będzie czekała w aptece niemiła niespodzianka i zamiast 18 zł, jak to było w 2023 roku, za ten sam lek magistralny pacjent będzie musiał zapłacić nawet kilkaset zł – mówi mgr farm. Arkadiusz Przybylski z portalu Receptura.pl. Jego zdaniem tak się może stać w przypadku etanolowego roztworu detreomycyny i hydrokortyzonu, którego cena może wynieść 400 zł. Za maść z hydrokortyzonem przyjdzie zapłacić kilkadziesiąt zł.

Zmiany na SOR-ach

Od stycznia zmieni się także sposób funkcjonowania szpitalnych oddziałów ratunkowych. Pomoc udzielana pacjentom będzie zależała od wyniku segregacji medycznej, tzw. triażu polegającym na przyporządkowaniu pacjentów do grup pilności pod względem konieczności udzielenia pomocy medycznej. Pacjent zakwalifikowany jako przypadek stabilny zostanie przekierowany z SOR-u do poradni podstawowej opieki zdrowotnej (POZ), w tym do nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej.

Główne kolory triażu:

  • czerwony – pomoc natychmiastowa - pacjenci będący w bezpośrednim stanie zagrożenia życia, wymagający natychmiastowej interwencji,
  • żółty – pomoc pilna, czas oczekiwana na badanie do 60 minut,
  • zielony – pomoc odroczona, czas oczekiwania na badanie do 120 min.

W niektórych szpitalach używane są jeszcze dwa kolory: pomarańczowy (pomoc bardzo pilna, czas oczekiwania na badanie do 10 min.) i niebieski (pomoc odroczona, czas oczekiwania na badanie do 240 min.)

Przypadki stabilne są oznaczone kolorem zielonym lub niebieskim.

Zmiany w refundacji wyrobów medycznych

1 stycznia 2024 r. wchodzą też w życie nowe przepisy dotyczące refundacji wyrobów medycznych z kilku kategorii. W wielu przypadkach zwiększy się limit finansowania przez NFZ, tym samym pacjent mniej zapłaci z własnej kieszeni. Dotyczy to między innymi:

  • Wyrobów medycznych dla pacjentek po mastektomii. Chodzi o protezy piersi (refundacja wzrasta z 280 do 350 lub 450 zł), rękawy profilaktyczne kompresyjne okrągłodziane, biustonosze kompresyjne, pasy kompresyjne i biustonosze pooperacyjne lub do protez piersi, a także peruki (limit wzrośnie z 250 do 350 zł).
  • Protez i ortez na zamówienie oraz obuwia ortopedycznego.
  • Wyrobów medycznych chłonnych, czyli m.in. pieluch, pieluchomajtek, wkładek urologicznych czy podkładów higienicznych.
  • Wyrobów stomijnych.
  • Osprzętu do pomp insulinowych oraz systemów ciągłego monitorowania glikemii. Refundacja obejmie od nowego roku także takie schorzenia jak hiperinsulinizm i glikogenoza.
  • Cewników hydrofilowych.
  • Soczewek okularowych dla osób z bardzo wysoką wadą wzroku.

Dodatkowo, w przypadku zleceń elektronicznych, pacjent zyska możliwość ich realizacji u różnych świadczeniodawców bez konieczności ponownego wystawiania zlecenia.