Szczepionki na grypę dla dzieci

Na początku sezonu infekcyjnego Ministerstwo Zdrowia poinformowało, że dostępne będą trzy szczepionki przeciwko grypie:

  • Influvac Tetra – szczepionka inaktywowana, zawierająca powierzchniowe białka wirusa grypy: hemaglutyninę i neuraminidazę (podawana przez wstrzyknięcie),
  • Vaxigrip Tetra – szczepionka inaktywowana, zawierająca rozszczepione wirusy grypy (podawana przez wstrzyknięcie),
  • Fluenz Tetra, żywa (atenuowana) szczepionka, zawierająca reasortanty wirusa grypy (podawana donosowo).
Reklama

Szczepionki przeciwko grypie znalazły się na liście darmowych leków dla dzieci i osób z grupy 65+. Od początku września wszystkie trzy szczepionki przeciw grypie (obie podawane we wstrzyknięciu oraz donosowa) były bezpłatne dla dzieci i młodzieży w wieku 2-18 lat, natomiast dla dzieci w wieku 6 miesięcy - 2 lata obie szczepionki podawane domięśniowo - Influvac Tetra i Vaxigrip Tetra.

Szczepionka donosowa się skończyła

Refundacja dotycząca szczepionki Fluenz Tetra była czasowa. 1 listopada preparat przestał być finansowany z budżetu. Co więcej, pojawiły się też problemy z jej dostępnością. To szczepionka, którą podaje się w dwóch dawkach, w odstępie czterech tygodni.

Do Biura Rzecznika Praw Obywatelskich wpłynęła w tej sprawie skarga od jednej z matek. Wnosząca sprawę kobieta skarżyła się na brak informacji o sposobie dystrybucji oraz dostępie do szczepionki Fluenz Tetra. "Po zaszczepieniu pierwszą dawką 4-letniego dziecka wnioskodawczyni, czekając na dostępność drugiej dawki preparatu, dowiedziała się, że nie będzie dostawy szczepionki. Mimo ciągłego kontaktu z aptekami i ich monitorowania, wnioskodawczyni nie udało się nabyć szczepionki na rynku ogólnodostępnym. Podkreśliła, że w tej sytuacji pacjenci, którzy przyjęli pierwszą dawkę, nie mogą kontynuować szczepienia" - informował RPO na swojej stronie.

Rzecznik zainterweniował w tej sprawie u dyrektora Departamentu Polityki Lekowej i Farmacji MZ Łukasza Szmulskiego.

Ministerstwo Zdrowia odpowiada

Reklama

Po jakimś czasie resort odpowiedział. Naczelniczka Departamentu Polityki Lekowej i Farmacji w MZ Daria Dziczkowska napisała, że producent szczepionki, czyli firma AstraZeneca, w październiku wprowadził pierwszą, a zarazem ostatnią w bieżącym sezonie grypowym, dostawę szczepionki przeciw grypie Fluenz Tetra, co potwierdzają dane zaraportowane w Zintegrowanym Systemie Monitorowania Obrotu Produktami Leczniczymi (ZSMOPL).

"Z przesłanych do Głównego Inspektora Farmaceutycznego informacji wynika, że podmiot nie planuje kolejnych dostaw przedmiotowego produktu leczniczego aż do połowy przyszłego roku. Należy podkreślić, iż jest to decyzja biznesowa podmiotu, niezależna od Ministra Zdrowia" - wyjaśnia Dziczkowska i dodaje, że "aktualne stany magazynowe przedmiotowej szczepionki są znikome".

MZ zaznacza, że szczepionka Fluenz Tetra była jedyną szczepionką donosową przeciw grypie dostępną w Polsce, ale dostępna jest szczepionka Vaxigrip. "W sytuacji gdy następuje faktyczny problem z nabyciem leku, pacjent powinien skontaktować się z lekarzem, celem ustalenia możliwości zastosowania innej, alternatywnej technologii lekowej" - informuje resort.