Nowa lista refundacyjna od stycznia

Na stronach Ministerstwa Zdrowia pojawiło się obwieszczenie "w sprawie wykazu refundowanych leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych", które ma obowiązywać od 1 stycznia.

Jak pisze resort zdrowia, w pierwszym wykazie obowiązującym w nowym roku finansowaniem ze środków publicznych zostało objętych 19 nowych cząsteczko – wskazań, w tym:

Reklama
  • 8 cząsteczko – wskazań onkologicznych,
  • 11 cząsteczko - wskazań nieonkologicznych,
  • 10 cząsteczko - wskazań dedykowanych chorobom rzadkim.

Co z flozynami?

W listopadzie z listy refundacyjnej zniknęły dwie flozyny, czyli leki obniżające poziom cukru we krwi. Było to dapagliflozyna i kanagliflozyna, nadal refundacją objęty był trzeci lek z grupy flozyn – empagliflozyna.

Ta pierwsza - sprzedawana w aptekach pod nazwą Forxiga - wraca na listę. Będzie refundowana dla chorych z cukrzycą typu 2, niewydolnością serca i przewlekłą chorobą nerek. MZ jednocześnie zmieniło kryteria refundacyjne, dzięki czemu będzie mogła z tego skorzystać większa grupa pacjentów z przewlekłą choroba nerek i niewydolnością serca.

Dapagliflozyna wraca też na listę darmowych leków dla osób mających 65 lat i więcej.

Szczepionka przeciwko półpaścowi refundowana

Od stycznia refundowana będzie szczepionka przeciwko półpaścowi o nazwie Shingrix. Będzie to dotyczyło pacjentów powyżej 65 roku życia, "u których występuje wyższe ryzyko zachorowania oraz powikłań".

Ministerstwo wymienia choroby, jakie do tego kwalifikują. To m.in. przewlekła choroba serca, przewlekła choroba płuc, cukrzyca, przewlekła niewydolność nerek, niedobory odporności, choroby nowotworowe, zakażenie wirusem HIV, białaczka, reumatoidalne zapalenie stawów, łuszczyca, nieswoiste zapalenie jelit i stwardnienie rozsiane.

Nowe wskazania

Zmiany nastąpiły też w programach lekowych i chemioterapii. Nowe wskazania onkologiczne dotyczą takich leków: Polivy, Darzalex (forma podskórna), Adcetris, Brukinsa, Venclyxto, Cabometyx i Koselugo.

Natomiast nowe wskazania nieonkologiczne objęły: Nexviadyme (dla pacjentów z chorobą Pompego), Beovu i Vabysmo (dla pacjentów z chorobą siatkówki), Bylvay (przy postępującej rodzinnej cholestazie wewnątrzwątrobowej), Epidyolex (dla pacjentów z napadami padaczkowymi w przebiegu zespołu stwardnienia guzowatego oraz pacjentów z zespołem Lennoxa-Gastauta lub z zespołem Dravet).