Szczepienia obowiązkowe na 2024 rok:

W Dzienniku Urzędowym Ministerstwa Zdrowia został opublikowany komunikat Głównego Inspektora Sanitarnego dotyczący Programu Szczepień Ochronnych na 2024 r. PSO składa się ze szczepień obowiązkowych i zalecanych.

Szczepienia obowiązkowe dotyczą głównie dzieci oraz osób bardziej narażonych na zachorowanie, podawane są w określonym wieku i w określonym schemacie, w ramach PSO. Są bezpłatne, realizowane w poradniach podstawowej opieki zdrowotnej (POZ).

Reklama

Na liście na rok 2024 znalazły się:

A. Szczepienia obowiązkowe dzieci i młodzieży według wieku - kalendarz szczepień

W 1. roku życia:

W ciągu 24 godzin po urodzeniu szczepienia przeciwko:

 • gruźlicy – śródskórnie szczepionką BCG
 • wirusowemu zapaleniu wątroby typu B (WZW typu B) - pierwsza dawka szczepienia podstawowego

W 2. miesiącu życia (od ukończenia 6. tygodnia życia) szczepienie przeciwko:

 • zakażeniom wywołanym przez rotawirusy (pierwsza dawka szczepienia podstawowego)
 • WZW typu B (druga dawka szczepienia podstawowego)
 • błonicy, tężcowi, krztuścowi i inwazyjnemu zakażeniu Haemophilus Influenzae (pierwsza dawka szczepienia podstawowego)
 • Inwazyjnym zakażeniom Haemophilus Influenzae typu b (pierwsza dawka szczepienia podstawowego)
 • inwazyjnym zakażeniom Streptococcus Pneumoniae (pierwsza dawka szczepienia podstawowego)

W 4. miesiącu życia (po upływie 4 tygodni od pierwszej dawki) szczepienie przeciwko:

 • zakażeniom wywołanym przez rotawirusy (druga dawka szczepienia podstawowego)

W 4. miesiącu życia (od ukończenia 12. tygodnia życia) przeciwko:

 • ostremu nagminnemu porażeniu dziecięcemu - poliomyelitis (pierwsza dawka szczepienia podstawowego)

W 4. miesiącu życia (od ukończenia 14. tygodnia życia – po upływie 8 tygodni od pierwszej dawki) szczepienie przeciwko:

 • błonicy, tężcowi, krztuścowi
 • inwazyjnemu zakażeniu Haemophilus Influenzae (druga dawka szczepienia podstawowego)
 • inwazyjnym zakażeniom Streptococcus Pneumoniae (druga dawka szczepienia podstawowego)

W 5.–6. miesiącu życia (po upływie 4 tygodni od drugiej dawki) szczepienie przeciwko:

 • zakażeniom wywołanym przez rotawirusy (trzecia dawka szczepienia podstawowego)

W 6. miesiącu życia (po upływie 8 tygodni od drugiej dawki) szczepienie przeciwko:

 • błonicy, tężcowi, krztuścowi (trzecia dawka szczepienia podstawowego)
 • inwazyjnemu zakażeniu Haemophilus Influenzae (trzecia dawka szczepienia podstawowego)
 • poliomyelitis (druga dawka szczepienia podstawowego)

W 7. miesiącu życia (od ukończenia 6. miesiąca życia) szczepienie przeciwko:

 • WZW typu B (trzecia dawka szczepienia podstawowego)

W 2. roku życia:

W 13.–15. miesiącu życia (od ukończenia 12. miesiąca życia) szczepienie przeciwko:

 • odrze, śwince, różyczce (szczepienie podstawowe)

W 13.–15. miesiącu życia (od ukończenia 12. miesiąca życia, po upływie 6 miesięcy od drugiej dawki)) szczepienie przeciwko:

 • inwazyjnym zakażeniom Streptococcus Pneumoniae (trzecia dawka szczepienia podstawowego)

W 16.–18. miesiącu życia (od ukończenia 15. miesiąca życia) szczepienie przeciwko::

 • błonicy, tężcowi, krztuścowi (czwarta dawka szczepienia podstawowego)
 • inwazyjnemu zakażeniu Haemophilus Influenzae (czwarta dawka szczepienia podstawowego)

W 6. roku życia (do ukończenia 6. roku życia) szczepienie przeciwko:

 • błonicy, tężcowi, krztuścowi (pierwsza dawka szczepienia przypominającego)
 • odrze, śwince, różyczce (szczepienie przypominające)
 • poliomyelitis (szczepienie przypominające)

W 14. roku życia (do ukończenia 14. roku życia) szczepienie przeciwko:

 • błonicy, tężcowi, krztuścowi (druga dawka szczepienia przypominającego)

W 19. roku życia (do ukończenia 19. roku życia) szczepienie przeciwko:

 • błonicy, tężcowi (trzecia dawka szczepienia przypominającego)

B. Szczepienia obowiązkowe osób narażonych w sposób szczególny na zakażenie w związku z przesłankami klinicznymi lub epidemiologicznymi:

Szczepienie przeciwko:

 • błonicy
 • inwazyjnym zakażeniom Haemophilus influenzae typu b,
 • inwazyjnym zakażeniom Streptococcus pneumoniae,
 • krztuścowi,
 • nagminnemu zapaleniu przyusznic (śwince),
 • odrze,
 • ostremu nagminnemu porażeniu dziecięcemu (poliomyelitis),
 • różyczce,
 • tężcowi,
 • wirusowemu zapaleniu wątroby typu B.

C. Szczepienia poekspozycyjne:

Szczepienia przeciwko:

 • wściekliźnie,
 • błonicy,
 • tężcowi.

Szczepienia zalecane na 2024 rok:

Zalecane szczepienia ochronne zabezpieczają przed groźnymi chorobami i ich powikłaniami. Rekomenduje się je w danym wieku lub z określonych wskazań zdrowotnych. Ich lista jest znacznie dłuższa niż w przypadki szczepień obowiązkowych.

W porównaniu do lat wcześniejszych nowością w najnowszej liście są szczepienia przeciw COVID-19 oraz zakażeniom wirusem syncytialnym układu oddechowego (RSV).

Szczepienia przeciwko:

 • COVID-19,
 • grypie (domięśniowo i donosowo),
 • zakażeniom wirusem syncytialnym układu oddechowego (RSV),
 • inwazyjnym zakażeniom Neisseria Meningitidis,
 • inwazyjnym zakażeniom Streptococcus Pneumoniae,
 • inwazyjnym zakażeniom Haemophilus Influenzae typu b,
 • kleszczowemu zapaleniu mózgu (KZM),
 • WZW typu B,
 • WZW typu A,
 • odrze, śwince, różyczce,
 • błonicy, tężcowi, krztuścowi,
 • ludzkiemu wirusowi brodawczaka (HPV),
 • gruźlicy,
 • cholerze,
 • durowi brzusznemu,
 • wściekliźnie,
 • ostremu nagminnemu porażeniu dziecięcemu (poliomyelitis),
 • ospie wietrznej,
 • półpaścowi,
 • japońskiemu zapaleniu mózgu,
 • żółtej gorączce.