Nocna i świąteczna opieka zdrowotna a opieka w ramach POZ

Jeśli zachorujemy lub stan naszego zdrowia ulegnie nagłemu pogorszeniu, możemy udać się po pomoc do dowolnego punktu nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej. W przypadku tego rodzaju świadczeń medycznych rejonizacja nas nie obowiązuje. Placówki podstawowej opieki zdrowotnej (POZ) pracują zawsze w dni robocze - czyli od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 18:00. Nie pełnią one dyżurów całodobowych. Lekarz pierwszego kontaktu ma obowiązek przyjąć nas na wizytę. Warto pamiętać, że za przyjęcie każdego chorego spoza listy swoich pacjentów lekarze rodzinni oraz przychodnie otrzymują dodatkowe środki z Narodowego Funduszu Zdrowia.

Zdarzają się jednak sytuacje, gdy potrzebujemy pomocy medycznej w weekend lub święto. W takiej sytuacji możemy zgłosić się do dowolnej placówki medycznej, która może nas przyjąć w ramach Narodowego Funduszu Zdrowia w godzinach, w których placówki POZ są już zamknięte. Lista punktów nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej znajduje się na stronie NFZ. Dzięki temu możemy znaleźć placówkę, która jest najbliżej naszego aktualnego miejsca pobytu. Z nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej korzystamy wtedy, gdy nie występuje zagrożenie życia, natomiast obawiamy się, że nasz stan zdrowia pogorszy się do następnego dnia. Nocna i świąteczna opieka zdrowotna dostępna jest poza godzinami pracy przychodni POZ czyli od 18:00 do 8:00 następnego dnia. Natomiast, gdy stan jest stabilny, możemy spokojnie poczekać i zgłosić się w dniu następnym do lekarza rodzinnego w przychodni POZ.

Reklama
Reklama

Zmiany w uprawnieniach lekarzy od 1 listopada 2023

17 października 2023 roku zostało opublikowane rozporządzenie ministra zdrowia z dnia 9 października tego roku zmieniające rozporządzenie w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej. Nowelizacja ta wprowadza kilka istotnych zmian, które będą korzystne dla pacjentów. Zmiany dotyczą przychodni POZ oraz nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej.

Zgodnie z nimi lekarz podstawowej opieki zdrowotnej będzie mógł wystawić skierowanie na badanie tomografii komputerowej tętnic wieńcowych przy wskazaniu do diagnostyki w kierunku choroby niedokrwiennej serca. Będzie on mógł również zlecić badania w celu oznaczenia:

 • immunoglobuliny E całkowitej (IgE);
 • alergeny wziewne: leszczyna, olcha, brzoza, trawy, żyto, bylica, roztocza kurzu domowego, pies, kot, alternaria;
 • alergeny pokarmowe: mleko, jajko, pszenica, soja, orzechy ziemne, orzechy laskowe, ryby, owoce morza – skorupiaki, marchew, jabłko.

Zmiany w nocnej i świątecznej opiece zdrowotnej od 1 listopada 2023 oraz od 1 stycznia 2024

Nowelizacja wprowadza również zmiany w nocnej i świątecznej opiece zdrowotnej. Po nowelizacji świadczenie nocnej oraz świątecznej opieki zdrowotnej udzielanej w warunkach ambulatoryjnych może być realizowane wyłącznie przez podmiot leczniczy mający w swojej strukturze Izbę przyjęć, a podmiot ten zapewnia przebywanie lekarza w miejscu udzielania świadczeń w zakresie Izby przyjęć stale w godzinach funkcjonowania nocnej oraz świątecznej opieki zdrowotnej. Ta kwestia zmieni się od 1 stycznia 2024 roku.

Natomiast już od 1 listopada lekarze nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej będą mogli zlecić takie świadczenia medyczne z zakresu diagnostyki laboratoryjnej jak:

 • morfologia krwi 8-parametrowa
 • glukoza z krwi żylnej
 • kreatynina
 • potas (K)
 • sód (Na)
 • białko C-reaktywne (CRP)
 • badanie ogólne moczu (profil)
 • aminotransferaza asparaginianowa (AST)
 • aminotransferaza alaninowa (ALT)
 • mocznik
 • bilirubina całkowita
 • test antygenowy w kierunku: SARS CoV-2 / grypy A+B / RSV
 • odczyn opadania krwinek czerwonych (OB)
 • wskaźnik protrombinowy (INR)
 • kinaza fosfokreatynowa izoenzym CK-MB (CKMB)
 • kwas moczowy
 • czas częściowej tromboplastyny po aktywacji (APTT) – czas kaolinowo-kefalinowy
 • wapń zjonizowany
 • amylaza
 • fibrynogen
 • gamma glutamylotranspeptydaza (GGTP).