Bezpłatne leki dla dzieci i seniorów - ważna jest data wypisania

Od 1 września obowiązuje rozszerzony program darmowych leków, obejmujący nie tylko osoby z mające co najmniej 75 lat, ale także dzieci i młodzież do lat 18 oraz osoby z grupy 65+. Po wejściu z życie nowych przepisów zapanował chaos. Pacjenci byli odsyłani z aptek, bo okazywało się, że recepty wystawione (pacjentom z grup 0-18 oraz 65-75) przed 1 września nie uprawniały do bezpłatnego wykupu. Farmaceuci nie mogą poprawiać recept, więc jedyną możliwością była wizyta u lekarza i ponowne wystawienie recepty.

Reklama

Zdaniem niektórych lekarzy i prawników, przy braku okresu przejściowego, leki powinny być dostępne za darmo nawet w przypadku recept wystawionych przed 1 września. Jednoznacznego stanowiska domagali się lekarze. Bożena Janicka, prezes Porozumienia Pracodawców Ochrony Zdrowia, wystosowała w tej skargę do Rzecznika Spraw Obywatelskich.

Ministerstwo Zdrowia wyjaśniło jednak, że prawo do bezpłatnych leków od 1 września leków przysługuje osobom, które otrzymały receptę nie wcześniej niż 30 sierpnia.

A co ze starymi receptami, które nie zostały zrealizowane w całości?

Ważny komunikat NFZ dotyczący realizacji recept

Głos w tej sprawie zabrał Narodowy Fundusz Zdrowia. Na swojej stronie wyjaśnia, że jest możliwość wystawienia nowej recepty na darmowe leki "w przypadku, gdy inna recepta wystawiona przed 1 września 2023 r., nie została jeszcze w całości zrealizowana, a pacjent zyskał od tego dnia prawo do bezpłatnych leków".

Reklama

NFZ podkreśla, że lekarze i pielęgniarki w okresie przejściowym powinni odnotować w dokumentacji medycznej fakt wystawienia takiej recepty z uwagi na prośbę pacjenta lub opiekuna.

"W Centrum e-Zdrowia trwają prace nad funkcjonalnością systemu, która będzie wsparciem dla osób uprawnionych do wystawiania recept dla pacjentów 65+ i 18-. Nowa funkcjonalność umożliwi zablokowanie realizacji recepty niezrealizowanej, a wystawionej przed 1 września 2023 r." - pisze NFZ

Komu przysługują darmowe leki?

Bezpłatne leki przysługują osobom przed ukończeniem 18. roku życia oraz po ukończeniu 65. roku. Prawo do utrzymania recepty na darmowe leki będzie w pierwszej kolejności weryfikowane na podstawie numeru PESEL. Leki mogą być przepisane tylko zgodnie ze wskazaniami, które obejmuje refundacja, a zatem lekarz najpierw musi zdiagnozować odpowiednie schorzenie.

Darmowy lek musi się znajdować w wykazie "D1" lub "D2: refundowanych leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych.

Receptę na darmowe leki może wypisać:

  • lekarz podstawowej opieki zdrowotnej (POZ), który ma umowę z NFZ,
  • lekarz ambulatoryjnej opieki specjalistycznej (AOS) lub lekarz po zakończonym leczeniu szpitalnym po spełnieniu dodatkowych warunków,
  • pielęgniarka podstawowej opieki zdrowotnej uprawniona do wystawiania recept, która ma umowę z NFZ,
  • lekarz dowolnej specjalności– dla siebie lub dla najbliższej rodziny.

Takiej recepty nie może wypisać farmaceuta.

Recepta na bezpłatne leki, wystawiana przez uprawnionego lekarza lub pielęgniarkę, w polu "kod uprawnień dodatkowych" powinna zawierać literę "S" w przypadku seniorów lub "DZ" w przypadku dzieci i młodzieży.

Kodu tego nie może wpisać lub poprawić farmaceuta. On jedynie sprawdza, które z przepisanych leków znajdują się na wykazach bezpłatnych leków.