Sygnatariuszami oświadczenia są Główny Inspektor Sanitarny Jarosław Pinkas oraz Konsultant Krajowy w Dermatologii Joanna Narbutt. Wydano je w związku z informacjami wpływającymi do GIS ws. utrudnień w korzystaniu z pływalni przez osoby chore na łuszczycę, ze względu na obawy zarażenia innych użytkowników obiektu.

Reklama

W oświadczeniu wskazano, że kwestie związane z chorobami zakaźnymi reguluje ustawa z grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych, która w załączniku zawiera wykaz zakażeń i chorób zakaźnych. Łuszczyca, jak podniesiono, nie znajduje się w tym wykazie.

Łuszczyca – jak wyjaśniono w oświadczeniu – to przewlekła zapalna choroba skóry, która dotyczy ok. 3 proc. populacji. Przebiega z okresami nawrotów i remisji, a w części przypadków jej leczenie sprawia duże trudności.

"W patogenezie łuszczycy istotną role ogrywają czynniki genetyczne, a także zaburzenia immunologiczne oraz czynniki środowiskowe – m.in. infekcje bakteryjne i wirusowe, mechaniczne uszkodzenia skóry, stres oraz nieodpowiednia dieta" – podniesiono w oświadczeniu. Przypomniano, że nasilenie łuszczycy jest zróżnicowane - od form lekkich, po ciężkie.

Reklama

Podkreślono, że "zmiany skórne będące objawem tej choroby nie niosą zagrożeń zdrowotnych dla innych użytkowników pływalni".

Podniesiono jednocześnie, że "należy jednak zaznaczyć, iż osoby z nasilonymi zmianami zapalnymi i wysiękowymi są podatne na czynniki chorobotwórcze i korzystanie z kąpieli na basenie może stanowić zagrożenie dla ich zdrowia".

W oświadczeniu napisano, że "w związku z powyższym, zarówno z punktu widzenia medycznego, jak i sanitarnego (rozprzestrzenianie się w wodzie basenowej płynu powstającego w przebiegu zmian zapalnych) wskazanym byłoby, do czasu ich zagojenia się zaprzestanie korzystania z obiektów basenowych". GIS oraz konsultant dermatologii zauważają, że podobne zalecenia dotyczą wszystkich osób z niezagojonymi, sączącymi się ranami o innym podłożu etiologicznym.

"W przypadku osób chorych na łuszczycę, u których nie występuje przerwanie ciągłości tkanki łącznej z punktu widzenia zagrożenia zdrowia innych osób kąpiących się, ograniczanie korzystania z obiektów basenowych jest nieuzasadnione" – głosi oświadczenie.

Reklama

Podniesiono w nim, że ustawa o bezpieczeństwie osób przebywających na obszarach wodnych, obejmująca pływalnie, zakłada, że zarządzający umieszczają w ogólnie dostępnym miejscu informację dot. m.in. zasad korzystania z obszaru wodnego i ograniczeń. "Przepis ten nie określa szczegółowych warunków i postanowień użytkowania pływalni, które ograniczałyby możliwość korzystania z pływalni osobom chorym na łuszczycę. W świetle obowiązującego prawa, zabranianie korzystania z pływalni osobom chorym na łuszczycę mogłoby zostać odebrane jako naruszenie wolności osobistej i przejaw dyskryminacji" – oceniono w oświadczeniu.

Łuszczyca charakteryzuje się nadmiernym złuszczaniem się naskórka oraz obecnością na skórze plam, grudek lub zmian krostkowych w kolorze czerwonobrunatnym, pokrytych srebrzystą łuską lub strupami. Towarzyszą temu ból, świąd i pieczenie. Zmiany skórne występują najczęściej na kolanach i łokciach, w okolicy kości krzyżowej, na pośladkach, owłosionej skórze głowy oraz stopach i dłoniach. Ale zajęte mogą być również paznokcie, w najcięższej postaci nawet cała skóra. Zmiany skórne są najbardziej widocznym objawem choroby, prowadzącym często do izolacji społecznej chorych.