Będzie to jedyne miejsce w województwie śląskim i drugie w Polsce – po klinice w Olsztynie – gdzie w ramach kontraktu z Narodowym Funduszem Zdrowia pacjenci w śpiączce, w stanie minimalnej świadomości oraz zespole zamknięcia, znajdą specjalistyczną opiekę i rehabilitację – zapowiada wiceprezes placówki Anna Kryś.

Reklama

Kontrakt obejmuje 5 łóżek, choć Kryś wyraziła nadzieję, że w przyszłości będzie ich coraz więcej, ponieważ – jak dodała – potrzeby są duże. Jak podano, o przyjęcie mogą ubiegać się nie tylko pacjenci z województwa śląskiego, ale i z całej Polski. Nabór dokumentów do kwalifikacji pacjentów wciąż trwa; na nieodpłatne leczenie, opiekę i rehabilitację w ramach programu "Leczenie dorosłych chorych ze śpiączką" są jeszcze wolne miejsca.

Wiceprezes podała, że programem tym objęci mogą być wyłącznie pacjenci bezpośrednio po zakończeniu hospitalizacji. W jego ramach pacjent zostanie zakwalifikowany na leczenie, opiekę i neurorehabilitację na okres do 12 miesięcy.

Przyjmujemy pacjentów z rozpoznaniem stanu śpiączki, po urazach mózgowo-czaszkowych, wypadkach motocyklowych, upadkach z wysokości, po nagłym zatrzymaniu krążenia, w chorobach ośrodkowego układu nerwowego, pacjentów żywionych dojelitowo, pacjentów ze spastycznością, zgodnie z kryteriami kwalifikacji – podała Kryś.

Reklama

Kryteria, które musi spełnić pacjent, to między innymi pozostanie w stanie śpiączki w okresie nie dłuższym niż 12 miesięcy od dnia urazu lub 6 miesięcy od dnia wystąpienia śpiączki nieurazowej, stabilność podstawowych parametrów życiowych, stabilność oddechowa bez wspomagania mechanicznego oraz w dniu przyjęcia ukończenie 18. roku życia.

Reklama

Pozostałe informacje i szczegółowa lista dokumentów potrzebnych do kwalifikacji znajdują się na stronie: www.zdrowieczestochowa.pl.

Kryś zapewniła, że częstochowska placówka posiada doświadczoną w tym zakresie kadrę oraz odpowiedni, wysokiej klasy sprzęt. Dodała, że do tej pory, na przestrzeni ostatnich lat, wybudziło się tam ze śpiączki pięć osób.

W celu stymulowania kontaktu z pacjentem specjaliści wykorzystują tam różne metody, do których należą między innymi narzędzie komunikacji z pacjentem C-EYE ("cyberoko"), terapia polisensoryczna, która oddziałuje zmysłami za pomocą światła, chromoterapii, muzykoterapii, odgłosów, zapachów, wrażeń dotykowych; czy też badania czynnościowe mózgu - EEG.

Wraz z otwarciem oddziału zainaugurowana zostanie działalność fundacji "Pobudka w zdrowiu", której celem będzie poszukiwanie nowych metod leczenia dorosłych w śpiączce.