Jolanta Antoniewicz - Papis z Narodowego Centrum Krwi mówi, że coraz więcej wykonuje się zabiegów i leczenia z użyciem krwi. Podkreśla, że jesteśmy społeczeństwem starzejącym się i cierpiącym na różnego rodzaju choroby, które coraz częściej możemy leczyć, w porównaniu z sytuacją sprzed wielu laty. Potrzeba do tego coraz większych ilości krwi.

Reklama

- Liczba dawców nieznacznie rośnie - podkreśla Jolanta Antoniewicz-Papis. Według niej, nieco więcej jest też dawców, którzy regularnie oddają krew. Podkreśla, że są oni bardzo cenni, bo można na nich liczyć, że potrzebna krew będzie.

Jacek Pałka oddaje krew od 10 lat. Mówi, że robi to z daru serca i przekonania, że musimy sobie pomagać.

Informacje o warunkach, jakie musi spełnić honorowy dawca krwi można znaleźć na stronach internetowych Narodowego Centrum Krwi oraz w centrach krwiodawstwa.