Rzecznik Praw Pacjenta Krystyna Barbara Kozłowska poinformowała, że do jej biura wpływają sygnały od pacjentów o odmowie przez świadczeniodawców rejestracji skierowań do leczenia w ramach specjalistycznej opieki ambulatoryjnej lub szpitalnej z powodu rejonizacji.

Reklama

W związku z tym Kozłowska przypomina, że realizacja tych świadczeń nie jest uzależniona od miejsca zamieszkania pacjenta.

Jak zaznaczyła, zgodnie z ustawą o świadczeniach zdrowotnych finansowanych ze środków publicznych, pacjent ma prawo wyboru świadczeniodawcy udzielającego ambulatoryjnych świadczeń specjalistycznych lub szpitalnych spośród wszystkich świadczeniodawców, którzy zawarli umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej z Narodowym Funduszem Zdrowia.

Pacjent ma prawo leczyć się na podstawie skierowania na terenie całego kraju - przypomniała.

Rzecznik podkreśliła, że odmowa udzielenia świadczenia z powodu tzw. rejonizacji stanowi naruszenie prawa pacjenta. W sytuacji takiego naruszenia prawa pacjent ma możliwość skierowania skargi do dyrektora zakładu, w którym doszło do odmowy udzielenia świadczenia, właściwego oddziału NFZ, organu nadzoru nad zakładem lub do Rzecznika Praw Pacjenta.