Nowe przepisy, które obowiązują od 1 stycznia, zobowiązują farmaceutę do informowania pacjenta o możliwości nabycia innego leku refundowanego niż ten, który został przepisany przez lekarza na recepcie. Nie wystarczy wywieszenie w aptece ogłoszenia o tym, że pacjent ma prawo do tańszych odpowiedników leków.
Reklama
Farmaceuta powinien wskazać pacjentowi, że istnieje produkt, który jest tańszym odpowiednikiem farmaceutyku wskazanego przez lekarza. Zamiennik musi jednak posiadać taką samą nazwę międzynarodową i dawkę oraz postać farmaceutyczną, która nie powoduje różnic w terapii. Tańszy odpowiednik musi mieć to samo wskazanie terapeutyczne, co droższy lek oryginalny.
Cena zamiennika nie może przekroczyć limitu finansowania ustalonego przez ministra zdrowia i być niższa od ceny leku proponowanego przez lekarza. W takiej sytuacji lek przepisany na recepcie może być zastąpiony tańszym odpowiednikiem. Zamiany dokona farmaceuta, dokonując stosownych poprawek na recepcie. Apteka powinna zapewnić pacjentom dostęp do tańszych zamienników. Na żądanie pacjenta musi wydać taki lek.

Pacjent, któremu apteka odmówiła wydania tańszego produktu lub nie poinformowano go o jego istnieniu, może złożyć skargę do Narodowego Funduszu Zdrowia. Ten nałoży na aptekę karę w wysokości 200 zł. Tak przewiduje rozporządzenie ministra zdrowia w sprawie ogólnych warunków umów na realizację recept oraz ramowego wzoru tej umowy (Dz.U. nr 271, poz. 1606), które weszło w życie 16 grudnia.Jedynym wyjątkiem od tej zasady jest sytuacja, gdy lekarz umieścił na recepcie dopisek, że danego leku nie wolno zamieniać na inny. Mogą istnieć do tego wskazania medyczne, np. organizm chorego źle toleruje tańsze zamienniki. Jeżeli na recepcie znajduje się taka adnotacja, aptekarz musi ją zrealizować zgodnie z żądaniem lekarza, a więc nie ma prawa dokonać zamiany leku.
Pacjent zapłaci za niego drożej. Jedyny sposób, aby uniknąć takiej sytuacji, to uzgodnienie terapii w porozumieniu z lekarzem, jeszcze podczas wizyty w jego gabinecie. Pacjent ma prawo do informacji o cenie leku refundowanego, poziomie jego refundacji oraz odpłatności, którą będzie musiał ponieść z własnej kieszeni.
Informacje te lekarz może sprawdzić w wykazie leków refundowanych publikowanym przez ministra zdrowia w formie obwieszczenia oraz przekazać je pacjentowi, tak aby ten nie był zaskoczony ceną leku w aptece.
Podstawa prawna
Art. 44 ust. 1, 2 ustawy z 12 maja 2011 roku o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych (Dz.U. nr 122, poz. 696).
Rozporządzenie ministra zdrowia z 8 grudnia 2011 r. w sprawie ogólnych warunków umów na realizację recept oraz ramowego wzoru tej umowy (Dz.U. nr 271, poz. 1606).