W sobotę 2 kwietnia po raz czwarty obchodzić będziemy Światowy Dzień Wiedzy na Temat Autyzmu, ustanowiony przez ONZ. Autyzm uznany został za jeden z najpoważniejszych problemów zdrowotnych świata - obok raka, cukrzycy i AIDS. Eksperci ONZ zwracają uwagę, że autyzm to niepełnosprawność, z którą ludzie borykają się przez całe życie. Dotyka dzieci na całym świecie niezależnie od płci, rasy i statusu społeczno-ekonomicznego. Stanowi wyzwanie dla długoterminowej opieki zdrowotnej, edukacji, programów szkoleniowych i interwencyjnych.

Reklama

Fundacja SYNAPSIS i inne organizacje działające w Polsce na rzecz chorych na autyzm organizują z okazji Dnia Wiedzy na Temat Autyzmu akcję "Zaświecić się na niebiesko". 1 i 2 kwietnia na niebiesko oświetlone zostaną m.in. Empire State Building w Nowym Jorku i CN Tower w Toronto. Fundacja SYNAPSIS ma nadzieję, że do tego grona dołączy także warszawski Pałac Kultury i Nauki.

Zachęca wszystkich, by włączyli się w akcję, ubierając się na niebiesko, dołączając jakiś niebieski element do swojego stroju, zmieniając wyświetlacz w telefonie na niebieski, zmieniając kolor swojej strony internetowej na niebiesko lub wprowadzając na nią dowolny niebieski element. Inicjatywa "Zaświeć się na niebiesko" (Light it up blue) została wymyślona przez amerykańską organizację Autism Speaks, aby wzbudzić ciekawość i sprowokować odbiorców na całym świecie do rozmowy na temat autyzmu.

Fundacja SYNAPSIS zwraca uwagę, że choć autyzm jest najczęściej występującym zaburzeniem rozwojowym i eksperci spodziewają się, że dzieci z autyzmem każdego roku będzie przybywać, poziom świadomości społeczeństwa na jej temat jest wciąż niewielki. Brak wiedzy oraz pokutujące wciąż nieprawdziwe przekonania, że autyzm jest rzadkością i można z niego wyrosnąć, powodują, że często rodzice chorych dzieci zbyt późno zaczynają szukać pomocy. Zwlekanie z diagnozą i terapią powoduje nasilanie objawów autyzmu, a w skrajnych przypadkach może być przyczyną ciężkiej niepełnosprawności.

Fundacja SYNAPSIS, działająca od ponad 20 lat na rzecz chorych na autyzm, stara się upowszechniać w społeczeństwie wiedzę na temat tego schorzenia i przełamywać obowiązujące stereotypy. Uruchomiła też ośrodek, który prowadzi diagnozę, terapię i rehabilitację osób z autyzmem oraz szkolenia dla rodziców, opiekunów, wolontariuszy i profesjonalistów; prowadzi przedszkole dla chorych dzieci oraz przedsiębiorstwo społeczne dla osób z autyzmem Pracownię Rzeczy Różnych SYNAPSIS.

Autyzm jest całościowym zaburzeniem rozwoju dziecka. Oznacza to, że u dotkniętych nim dzieci obserwuje się objawy nieprawidłowego funkcjonowania we wszystkich obszarach rozwoju. Pierwsze symptomy autyzmu pojawiają się bardzo wcześnie, często już u kilkunastomiesięcznych niemowląt. Choć autyzm można zdiagnozować już u bardzo małych dzieci, to często wykrywa się go u nastolatków, a nawet osób dorosłych. Charakteryzuje się zakłóceniem stosunków międzyludzkich, problemami z komunikacją werbalną i niewerbalną, a także ograniczonymi zainteresowaniami i powtarzającym się schematem zachowań.

Zaburzenia autystyczne mają bardzo zróżnicowany charakter. Według danych organizacji Autism Europe 0,6 proc. populacji Unii Europejskiej dotkniętych jest autyzmem, co stanowi około 5 mln osób (szacunki z 2009 r.). Fundacja SYNAPSIS nie ma dokładnych danych o liczbie osób z autyzmem w Polsce, jednak przyjmując dane z badań epidemiologicznych przeprowadzanych w różnych krajach, szacuje się, że w Polsce może być co najmniej 30 tys. chorych. W Fundacji diagnozowanych jest ponad 150 dzieci z autyzmem rocznie.