Tę nowatorską metodę diagnozowania wczesnych oznak autyzmu zaprezentowali amerykańscy naukowcy z University of California na łamach pisma „Journal of Pediatrics”. I jest ona wynikiem współpracy autorów badania z 137 pediatrami.

Reklama

Nową metodę sprawdzono obejmując badaniem w sumie 10 479 rocznych dzieci. Najpierw rodzice wypełniali specjalną ankietę – odpowiadali na pytania dotyczące używania przez dziecko dźwięków, słów, spojrzeń, gestów w celu komunikacji z otoczeniem. Następnie pediatrzy zapraszali na ponowne, powtarzane co pół roku aż do ukończenia przez dziecko 3 lat, badania tą samą metodą tych małych pacjentów, co do których mieli wątpliwości.

Lekarzom przy użyciu ankiet udało się zdiagnozować 32 przypadki autyzmu. Z tego 75 procent diagnoz zostało potwierdzonych w kolejnych badaniach, natomiast pozostałe 25 procent dzieci wykazało innego rodzaju opóźnienia rozwojowe.

Dzieci z rozpoznanym autyzmem zaczynały terapię średnio w wieku 17 miesięcy. To doskonały wynik! Przeważnie autyzm diagnozuje się u prawie 6-letnich dzieci, a leczenie rozpoczyna jeszcze później.