Utrata słuchu w starszym wieku zwykle jest następstwem:

 • przebytych i nieprawidłowo leczonych zapaleń ucha środkowego,
 • starzenia się narządu słuchu,
 • chorób współistniejących, tj. cukrzyca i nadciśnienie,
 • przyjmowania leków o działaniu ototoksycznym (przejściowym i odwracalnym lub trwałym).

Za pogarszanie się słuchu u młodych ludzi obwinia się głównie słuchanie muzyki przez słuchawki tak głośno, że niszczone są komórki słuchowe zlokalizowane w uchu wewnętrznym.

Reklama

Niepokojącymi objawami, które powinny skłonić nas do badania słuchu, są nie tylko problemy z dosłyszeniem cichszych dźwięków, lecz także:

Reklama
 • problemy z nadążaniem za rozmową, gdy kilka osób mówi jednocześnie lub gdy w tle jest hałas,
 • szumy uszne, piski,
 • przeświadczenie, że inni wokół nas mówią niewyraźnie lub mamroczą,
 • kłopoty z określeniem kierunku, z jakiego dochodzi dźwięk,
 • słyszenie dziwnych dźwięków, których nikt inny nie słyszy,
 • zawroty głowy nieznanego pochodzenia.

Jak przebiega badanie słuchu: audiometria tonalna

Badanie trwa około 20 minut. Jest nieinwazyjne i bezbolesne. Nie trzeba się do niego specjalnie przygotowywać. Badanie słuchu audiogramem można przeprowadzić także u dzieci. Celem audiometrii tonalnej jest ustalenie progu słuchu – minimalnego natężenia dźwięku, który słyszy pacjent.

 • Pacjent zakłada słuchawki podłączone do audiometru.
 • Audiolog przeprowadza test, odtwarzając szereg dźwięków o określonej częstotliwości (wysokości tonu) i natężeniu (głośność) najpierw do jednego ucha, a następnie do drugiego. Pacjent sygnalizuje, kiedy słyszy dźwięk poprzez naciśnięcie przycisku. Tak sprawdzane jest, jak bardzo cichy dźwięk jest słyszalny dla badanego.
 • Po zakończeniu badania, audiolog przekazuje wyniki przedstawiane na wykresie zwanym audiogramem.