Choroba Alzheimera to postępujące zaburzenie mózgu, które powoli niszczy pamięć, wpływa na sprawność myślenia i zdolności poznawcze. Jest to najczęstsza przyczyna demencji – zespołu ogólnych schorzeń polegających na utracie pamięci i kluczowych umiejętności intelektualnych. Schorzeń na tyle poważnych, że zakłócających codzienne życie.

Reklama

Alzheimer – mówiąc w dużym skrócie – prowadzi do obumierania komórek nerwowych. W miarę postępu choroby mózg pacjenta stopniowo się zmniejsza, a chory doświadcza problemów z pamięcią i ogólnym dobrostanem psychicznym, prowadzących do śmierci.

Reklama

Jak objawia się alzheimer?

Objawy choroby Alzheimera zwykle rozwijają się powoli i pogarszają się z czasem. \

W początkowych stadiach demencji pacjenci mogą skarżyć się na łagodną dezorientację, związany z tym niepokój, dyskomfort psychiczny i trudności z zapamiętywaniem informacji. Rozwijająca się choroba prowadzi do coraz poważniejszych problemów z pamięcią i nasila dezorientację do tego stopnia, że pacjenci przestają radzić sobie z codziennymi, nawet najprostszymi zadaniami. Przestają także rozpoznawać bliskich, zapominają nawet, jak się nazywają i kim są. Do charakterystycznych objawów u osób cierpiących na chorobę Alzheimera należy również zaliczyć zmiany w zachowaniu, takie jak agresja, omamy i depresja.

Czy jest lek na alzheimera?

Reklama

Medycyna wciąż nie zna leku, który mógłby zatrzymać lub spowolnić postęp choroby Alzheimera, ale istnieją leki, które mogą pomóc w łagodzeniu niektórych objawów.

Istnieją również proste testy, które pozwalają stwierdzić, czy mamy do czynienia z ryzykiem rozwoju demencji. Jednym z nich jest tak zwany test zegara. Do przeprowadzenia tego badania wystarczy kartka i długopis.

Na czym polega "test zegara"?

„Test zegara” to proste narzędzie diagnostyczne używane przez lekarzy do oceny funkcji poznawczych, w tym pamięci, koncentracji i zdolności do planowania. Jest często stosowany w profilaktyce choroby Alzheimera i innych stanów neurodegeneracyjnych.

Podczas tego testu pacjent jest proszony o narysowanie tarczy zegara, umieszczenie wszystkich cyfr i ustawienie wskazówek na określony czas. Na przykład: „narysuj godzinę jedenastą dziesięć”.

Lekarz ocenia uzyskany wynik na podstawie kilku kryteriów, takich jak umiejętność prawidłowego rozmieszczenia cyfr, rysowania okręgu, który miałby wyglądać jak tarcza zegara oraz ustawienia wskazówek na odpowiedni czas.

Osoby z chorobą Alzheimera lub innymi zaburzeniami poznawczymi mogą mieć trudności z wykonaniem tego zadania. Mogą na przykład umieścić wszystkie cyfry po jednej stronie tarczy zegara, narysować cyfry poza tarczą lub nie umieć prawidłowo ustawić wskazówek.

Warto jednak pamiętać, że „test zegara” nie jest wystarczający do postawienia diagnozy rozwijającej się choroby Alzheimera. Jest to jedynie narzędzie służące do wstępnej oceny, które może wskazać na potrzebę przeprowadzenia dalszych badań.