W czasie Dni Spirometrii w ośrodkach, które zgłosiły udział w akcji, wykonywane są bezpłatne badania spirometryczne. Przed badaniem każdy pacjent wypełnia ankietę. Jeśli spirometria wskazuje na zaburzenia przepływu powietrza przez układ oddechowy, pacjent dostanie list do swojego lekarza rodzinnego z prośbą o pogłębienie diagnostyki.

Reklama

Spirometria to badanie płuc, niezbędne do diagnozowania i kontrolowania leczenia chorób, które powodują zwężenie dróg oddechowych i utrudniają oddychanie, m.in. astmy oskrzelowej i przewlekłej obturacyjnej choroby płuc.

Tegoroczna edycja Dni Spirometrii jest poświęcona wpływowi zanieczyszczeń powietrza na zdrowie. "To, jakim powietrzem oddychamy wpływa bezpośrednio na sprawność układu oddechowego i może powodować określone problemy zdrowotne. Duszność, kaszel, świsty w czasie oddychania często pojawiają się w sezonie grzewczym. W tym czasie pojawiają się także zaostrzenia astmy i POCHP (przewlekła obturacyjna choroba płuc), które w skrajnych sytuacjach mogą być zagrożeniem dla chorych" – wyjaśnił na swoich stronach internetowych Narodowy Fundusz Zdrowia.

Patronat merytoryczny nad Dniami Spirometrii 2018 objęło Polskie Towarzystwo Alergologiczne i Wojskowy Instytut Medyczny oraz Prezes Narodowego Funduszu Zdrowia.

Reklama

Szczegółowe informacje na temat Dni Spirometrii oraz lista ośrodków, w których można wykonać badania znajduje się na stronie: www.astma-alergia-pochp.pl.