Objawy udaru mózgu

Reklama

Udar mózgu może być niedokrwienny bądź krwotoczny (dowiedz się więcej o udarze mózgu: https://portal.abczdrowie.pl/udar-mozgu). Pierwszy z nich powstaje przez zahamowanie dopływu krwi do mózgu. Drugi zaś spowodowany jest wylewem krwi do tego organu.

Objawy niedokrwiennego udaru mózgu to problemy z mówieniem i przełykaniem, paraliż, niedowład połowy ciała. Pojawiają się kłopoty z czytaniem, liczeniem, pisaniem i zapamiętywaniem. Ruchy stają się nieprecyzyjne. Zdarza się również, że chory ma omamy i majaczy. Odczuwa większą wrażliwość na dotyk. Czasem występują napady padaczkowe. Pamiętajmy jednak, że nie wszystkie z wymienionych objawów muszą się u nas pojawić.

Udar krwotoczny możemy rozpoznać po pojawieniu się drgawek, wymiotów, nudności, a także po bardzo mocnym bólu głowy. Choremu opada jeden kącik ust, połowa jego ciała jest porażona. Ponadto po krótkim czasie może stracić przytomność.

Zdarza się, że u chorego może wystąpić mały udar krwotoczny. Może być on zlokalizowany w płacie skroniowym i wtedy objawia się niedowidzeniem kwadrantowym (widzi się tylko 1/4 normalnego obrazu) i bólem w okolicy skroni. Udar w płacie czołowym możemy rozpoznać po niedowładzie i silnym bólu w okolicy czoła. Ponadto mały udar może pojawić się w płacie potylicznym, co objawia się niedowidzeniem połowicznym oraz bólem oka. Udar w płacie ciemieniowym charakteryzuje się problemami z czuciem oraz bólem w rejonie ciemieniowo-skroniowym.

Jak należy reagować na udar mózgu?

Jeśli zauważymy u siebie lub bliskiej nam osoby objawy charakterystyczne dla udaru mózgu, powinniśmy jak najszybciej udać się do szpitala (nie traćmy czasu na przychodnie, ponieważ nie posiadają one odpowiedniego sprzętu do ratowania zdrowia i życia osób po udarze mózgu). W tym przypadku liczy się każda minuta. Jeśli nie mamy możliwości przewiezienia chorego do placówki medycznej, powinniśmy pomóc osobie poszkodowanej położyć się w pozycji bocznej bezpiecznej. Do przyjazdu karetki sprawdzajmy co jakiś czas krążenie i oddech.

Reklama

Udzielając pomocy osobie chorej, pamiętajmy przede wszystkim o tym, aby zachować zimną krew. Nasza panika z pewnością nikomu nie pomoże, a wręcz może zaszkodzić.

Co może być przyczyną udaru mózgu?

Umiejętność właściwego reagowania przy udarze mózgu jest niezwykle istotna. Dzięki temu można zapobiec jego poważnym i groźnym skutkom, w tym śmierci. Wszyscy jednak doskonale zdajemy sobie sprawę z tego, że lepiej jest zapobiegać niż leczyć. Dlatego też równie ważna jest świadomość tego, co przyczynia się do udaru mózgu.

Wśród czynników, które mogą spowodować udar, możemy wymienić choroby: cukrzycę, nadciśnienie tętnicze, dnę moczanową (więcej informacji o nadciśnieniu tętniczym znajdziesz na stronie: https://portal.abczdrowie.pl/nadcisnienie-tetnicze). W grupie zwiększonego ryzyka znajdują się osoby, które są otyłe, zmagają się z nałogiem alkoholowym, nikotynowym i narkotykowym, stwierdzono u nich niedoczynność tarczycy i zaburzenia krzepnięcia.

Udar mózgu częściej atakuje mężczyzn niż kobiety. Bardziej narażeni na niego są przedstawiciele rasy żółtej i czarnej. Ponadto udar zdarza się częściej u osób starszych, dlatego po ukończeniu 55. roku życia należy szczególnie dbać o swoje zdrowie. Istotne jest również to, czy w naszej rodzinie mamy „udarowców”. Jeśli tak, to niestety istnieje duże prawdopodobieństwo, że my również możemy przeżyć udar.