Związek małżeński daje wyższy poziom szczęścia

Dorośli będący w związku małżeńskim są znacznie szczęśliwsi niż osoby pozostające w jakimkolwiek innym związku - dowodzą wyniki opublikowanego niedawno badania Gallup Poll.

Podczas 14-letnich badań zapytano ponad 2,5 miliona dorosłych Amerykanów, jak oceniliby swoje obecne życie, przy czym zero oznaczało najgorszą możliwą ocenę, a 10 najwyższą. Następnie badacze zapytali respondentów, jaki według nich będzie ich poziom szczęścia za pięć lat.

Reklama

Aby można było uznać, że badany czuje się szczęśliwy, musiał ocenić swoje obecne życie na co najmniej siedem punktów, a szczęście w przyszłości na co najmniej osiem.

Z danych wynika, że w okresie objętym badaniem osoby pozostające w związku małżeńskim konsekwentnie deklarowały wyższy poziom szczęścia niż ich rówieśnicy stanu wolnego. Ta różnica wynosiła od 12 proc. do 24 proc. w zależności od roku.

- Jakkolwiek przeanalizujemy te dane, widzimy dość dużą i zauważalną przewagę bycia w małżeństwie pod względem tego, jak ludzie oceniają swoje życie – powiedział autor sondażu Jonathan Rothwell z firmy Gallup na łamach CNN.

Wybieramy partnerów, którzy chcą tego samego? Najlepsi przyjaciele, a nie namiętni kochankowie

Różnica między osobami po ślubie i bez występowała nawet wtedy, gdy badacze uwzględnili takie czynniki, jak wiek, rasa, pochodzenie etniczne, płeć i wykształcenie.

Wykształcenie jest silnym czynnikiem szczęścia, ale dane wykazały, że dorośli Amerykanie będący w związku małżeńskim, którzy nie skończyli szkoły średniej, ocenili swoje życie lepiej niż dorośli stanu wolnego, którzy ukończyli studia wyższe.

Reklama

Być może szczęście związane z małżeństwem wiąże się z tym, czego ludzie się po nim spodziewają. Jeden z ekspertów CNN powiedział, że zauważył przez ostatnią dekadę w swojej praktyce stopniowe przechodzenie od "małżeństwa romantycznego" do "małżeństwa towarzyszącego".

To oznacza, że ludzie coraz częściej na początku wybierają małżonków, którzy są dla nich raczej najlepszymi przyjaciółmi niż obiektem namiętności. Oznacza to również, że ludzie wybierają na partnerów życiowych osoby z cechami, które mogą zapewnić stabilność i satysfakcję ze związku.

Czy trzeba wyjść za mąż, żeby być szczęśliwszym? Niekoniecznie

Związek małżeński oznacza więź z kimś, kto będzie dla nas wsparciem i bezpieczną bazą w obliczu wszelkich przeciwności losu, "na dobre i na złe". Eksperci podkreślają, że z danych przedstawionych w raporcie możemy się wiele nauczyć, ale trudno powiedzieć, czy to samo małżeństwo jest przyczyną wyższego poziomu szczęścia ankietowanych.

Uprzedzają, że może być tak, że ludzie, którzy mają cechy ułatwiające poczucie bycia szczęśliwym, będą starali się wstąpić w związek małżeński.

Do tego w przypadku mężczyzn istnieje również inny bonus związany z byciem w związku małżeńskim - wyższe dochody. Jednak trwają dyskusje, czy dzieje się tak dlatego, że bardziej skłonni do zawarcia związku małżeńskiego mężczyźni są bardziej skuteczni, czarujący i inteligentni, czyli mają cechy, które pozwalaj im zarabiać więcej.

Dlatego taką rolę odgrywać może tylko o małżeństwo z wyboru, bo ustalono, że w społecznościach, w których taki związek jest praktyczną koniecznością, dane pokazują mniejszy wpływ na poziom szczęścia niż w tych, w których można samemu wybrać swój status i życiowego partnera.