Narodowy Fundusz Zdrowia poinformował o wykryciu wzmożonej aktywności w systemie informatycznym dwóch podmiotów medycznych, dotyczącej wysyłania zapytań do bazy eWUŚ.

Reakcja NFZ

Choć zapytania nie dotyczyły danych medycznych, NFZ uznał tę sytuację za poważną i podjął odpowiednie kroki.

Reklama

Zgodnie z procedurami, właściwe służby odpowiedzialne za cyberbezpieczeństwozostały poinformowane o incydencie, a także zawiadomiona została prokuratura w związku z podejrzeniem możliwego popełnienia przestępstwa. Dodatkowo, sprzęt w placówkach medycznych został zabezpieczony, a podmiotom medycznym, z których pochodziła podejrzana aktywność, został zablokowany dostęp do systemu eWUŚ.

Reklama

Specjalny zespół NFZ

Specjalny zespół ekspertów w NFZ pracuje nad wyjaśnieniem sprawy, a system eWUŚ, jak podano w oświadczeniu, jest stale monitorowany. System eWUŚ jest narzędziem umożliwiającym potwierdzenieprawa pacjenta do świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.