Pigułka "dzień po" - jest program pilotażowy

Tuż przed Wielkanocą prezydent Andrzej Duda zawetował zmiany w prawie farmaceutycznym umożliwiające osobom powyżej 15 roku życia kupowanie bez recepty pigułki "dzień po". To była spodziewana decyzja. Już wcześniej minister zdrowia Izabela Leszczyna zapowiadała, że ma "plan B" na wypadek takiego scenariusza. Polegać ma na zastąpieniu recepty lekarskiej tzw. receptą farmaceutyczną, a pigułka będzie dostępna od 1 maja.

Teraz plan nabrał konkretnych kształtów. W Biuletynie Informacji Publicznej Rządowego Centrum Legislacji opublikowano rozporządzenie MZ "w sprawie programu pilotażowego opieki farmaceuty sprawowanej nad pacjentem w zakresie zdrowia reprodukcyjnego".

Reklama

Jak zaznaczono w dokumencie, celem programu jest:

  • poprawa stanu dostępności pacjentów do nowoczesnych metod antykoncepcji awaryjnej,
  • zapewnienie opieki farmaceuty w aptece nad pacjentem w zakresie zdrowia reprodukcyjnego.
Reklama

Rozporządzenie wchodzi w życie 1 maja.

Pigułka dzień po" - jak będzie wyglądać procedura?

W rozporządzeniu dokładnie rozpisane jak będzie wyglądał program, czyli w praktyce jak osoby powyżej 15. roku życia będą mogły dostać pigułkę "dzień po", opisaną jako "produkt leczniczy będący środkiem antykoncepcji awaryjnej zawierającego w swoim składzie octan uliprystalu".

Oto najważniejsze punktu programu:

  • Pogram będzie obejmował: wywiad, w którym omówione zostaną: przyczyny zasadności wydania tego produktu, zasady wykonywania badań służących samokontroli i interpretacji wyników pozwalających na rozpoznanie ciąż oraz rozpoznawania chorób układu urogenitalnego u kobiet i mężczyzn, omówienie zasad farmakoterapii w okresie ciąży albo połogu, pouczenie pacjenta w zakresie zasadności objęcia leczeniem w zależności od rozpoznanego problemu zdrowotnego oraz wystawienie recepty farmaceutycznej na podstawie aktualnej wiedzy medycznej i danych z wywiadu, jeżeli jest to uzasadnione stanem zdrowia pacjenta polegającym na ryzyku wystąpienia nieplanowanej ciąży.
  • Programem pilotażowym zostają objęci pacjenci, którzy ukończyli, 15. rok życia w dniu zgłoszenia się do apteki.
  • Pacjent może skorzystać z programu pilotażowego nie częściej niż co 30 dni.

W programie będą mogły wziąć udział apteki, które podpiszą stosowaną umowę NFZ i będą zatrudniać farmaceutę mającego co najmniej roczne doświadczenie.

Koszty programu pokryje NFZ

Program pilotażowy będzie się składał z dwóch etapów. Pierwszy potrwa od dnia obowiązywania rozporządzenia, czyli 1 maja tego roku, do 30 czerwca 2026 r. Drugi etap, ewaluacyjny, podzielony został na dwie części: od 1 czerwca 2024 r. do 31 lipca 2025 r. będzie oceniany pierwszy rok funkcjonowania, następnie od sierpnia 2026 r. będzie prowadzona całościowa ocena programu.

Realizacja pilotażu zostanie sfinansowana z Narodowego Funduszu Zdrowia. Koszt programu został oszacowany przez resort zdrowia na co najmniej 13,6 mln zł.