W ubiegłym doku ponad 1,4 mln zwolnień z powodu zaburzeń

Z danych ZUS wynika, że w ubiegłym roku lekarze w całym kraju wystawili 1 mln 409 tys. zaświadczeń lekarskich z powodu zaburzeń psychicznych i zaburzeń zachowania, co przełożyło się na 26 mln dni absencji chorobowej. Dla porównania - rok wcześniej wystawiono 1,3 mln takich zwolnień na 23,8 mln dni absencji chorobowej.

Do tej grupy chorobowej zaliczana jest m.in. depresja, schizofrenia, nerwica, zaburzenia nerwicowe, zaburzenia osobowości, reakcje na ciężki stres.

Reklama

W 2023 r. częściej tego rodzaju zwolnienia były wystawiane kobietom – 875 tys., a rzadziej mężczyznom – prawie 535 tys.

Reklama

Na co wystawiano zwolnienia w 2023?

  • z powodu reakcji na ciężki stres wystawiono niemal 477,6 tys. zwolnień lekarskich (8 mln 855 tys. dni absencji chorobowej),
  • z powodu epizodu depresyjnego – 251,6 tys. (5 mln 137 tys. dni absencji chorobowej),
  • z powodu innych zaburzeń lękowych 246 tys. (4 mln 765 tys. dni absencji chorobowej).

W jakich miesiącach było najwięcej zwolnień?

Najwięcej e-ZLA w 2023 r. z powodu chorób składających się na zaburzenia psychiczne i zaburzenia zachowania lekarze wystawili:

  • w październiku -128,3 tys. (na ponad 2 mln 372 tys. dni),
  • w marcu - 125,4 tys. (na 2 mln 300 tys. dni),
  • we wrześniu - 121,2 tys. (na 2 mln 225 tys. dni),
  • w listopadzie - 121,2 tys.

Najmniej tego rodzaju zwolnień było w lutym około 107 tys. (na 1 mln 935 tys. dni). Był to jedyny miesiąc, w którym wystawiono poniżej 110 tys. orzeczeń o czasowej niezdolności do pracy w tej grupie chorobowej.

W których województwach najwięcej zwolnień?

W ubiegłym roku najwięcej zwolnień z tytułu zaburzeń psychicznych i zaburzeń zachowania wystawiono w województwach:

  • mazowieckim - prawie 210 tys.,
  • wielkopolskim - niemal 180 tys.,
  • śląskim - prawie 170 tys.

To trzy województwa o największej liczbie ludności. Dla porównania w woj. opolskim - najmniej zaludnionym - ta liczba wyniosła poniżej 25 tys. zwolnień. – W minionym roku opolski oddział ZUS zarejestrował ponad 24,7 tysiąca zaświadczeń lekarskich wystawionych z tytułu zaburzeń psychicznych i zaburzeń zachowania. W tej kategorii mieści się prawie sto różnych jednostek chorobowych. Z tytułu zaburzeń psychicznych mieszkańcy Opolszczyzny przebywali na chorobowym w sumie 442 tys. dni. Od co najmniej pięciu lat liczba takich zwolnień w regionie rośnie. W 2020 roku na Opolszczyźnie lekarze wystawili 23,2 tysiąca takich zwolnień, a w 2019 roku około 19,5 tysiąca – powiedział rzecznik opolskiego ZUS Sebastian Szczurek.