Ozempic a myśli samobójcze: czy jest związek?

Amerykańska Agencja ds. Żywności i Leków (Food and Drug Administration - FDA) oświadczyła, że wstępna ocena raportów mówiących o myślach lub działaniach samobójczych wśród osób przyjmujących leki na cukrzycę i odchudzanie, takich jak Ozempic i Wegovy (zwanych agonistami receptorów GLP-1), wykazała brak dowodów na związek przyczynowy.

Analiza trwała kilka miesięcy, szczegółowo sprawdzano raporty dotyczące działań niepożądanych zgromadzone w FDA Adverse Event Reporting System. Ponieważ "informacje często były ograniczone, dodatkowo na te zdarzenia wpływ mogły też mieć inne czynniki, ustaliliśmy, że informacje zawarte w tych raportach nie wykazały wyraźnego związku ze stosowaniem agonistów receptorów GLP-1" - informuje agencja.

Reklama

FDA stwierdziła również, że przejrzała wyniki badań klinicznych i tam również nie znalazła związku. Jednak nie można wykluczyć "niewielkiego ryzyka", ponieważ w czasie tych badań niewielka liczba osób - zarówno przyjmujących leki, jaki i placebo - raportowała takie myśli lub działania. Badanie związku będzie zatem kontynuowane.

Reklama

Tylko po konsultacji z lekarzem

FDA podkreśla, że pacjenci nie powinni przyjmować leków na odchudzanie (zwanych agonistami receptorów GLP-1) bez konsultacji z lekarzem, powinni też zgłaszać wszelkie nietypowe zmiany nastroju lub zachowania, także związane z depresją czy myślami samobójczymi.

O tym, że analizowany jest potencjalny związek między przyjmowaniem leku, a myślami samobójczymi, FDA informowała kilka dni temu. Agencja bada również dwa inne możliwe skutki uboczne: wypadanie włosów i aspirację, czyli zachłyśnięcie się, przedostawanie się płynów i pokarmów z układu pokarmowego do dróg oddechowych.

Możliwy związek między lekami na odchudzanie a myślami samobójczymi bada także europejski regulator - Europejska Agencja Leków. Do lipca wpłynęło około 150 zgłoszeń mówiących o samookaleczeniach i myślach samobójczych od osób przyjmujących agonistów receptora GLP-1.

Serwis CNN przypomina jednocześnie, że obszerny przegląd kart zdrowia pacjentów ze Stanów Zjednoczonych wykazał, że stosowanie agonistów receptora GLP-1 niesie ze sobą mniejsze ryzyko wystąpienia myśli samobójczych u pacjentów w porównaniu z innymi lekami stosowanymi w celu leczenia cukrzycy i otyłości.

Leki na odchudzanie nowej generacji

Ozempic i Wegovy to leki, które stały się w ostatnim czasie bardzo popularne ze względu bardzo skuteczne działanie w leczeniu otyłości. Ten pierwszy pierwotnie był stosowany w leczeniu cukrzycy typu 2, jednak z czasem się okazało, że przede wszystkim pomaga pacjentom mającym problem ze zrzuceniem wagi. To zasługa substancji czynnej - semaglutydu.

Leki, jak informuje producent, "działają poprzez wpływ na docelowe receptory w mózgu, które kontrolują apetyt, powodując uczucie pełności i zmniejszenie odczucia głodu oraz napadów głodu. Może to pomóc w ograniczeniu ilości spożywanego pokarmu i zmniejszeniu masy ciała".

Ozempic i Wegovy, produkowane przez Novo Nordisk są dostępne w Polsce.

Inna grupa leków to Mounjaro i Zepbound stworzone przez Eli Lilly, jeszcze niedostępne na naszym rynku. W ich przypadku substancją czynną jest tyrzepatyd.

Leki na odchudzanie to analogi inkretynów, hormonów jelitowych zwiększających poposiłkowe wydzielanie insuliny. Inkretynami są glukozozależny peptyd insulinotropowy (GIP), wytwarzany przez komórki K w obrębie jelita cienkiego oraz glukagonopodobny peptyd 1 (GLP-1), wytwarzany przez komórki L dolnego odcinka przewodu pokarmowego. Semaglutyd i tyrzepatyd są analogami GLP-1. Leki nazywane są też agonistami (substancjami wiążącymi się i wywołującymi reakcję) receptorów GLP-1.