Zasiłek chorobowy

Zasiłek chorobowy to - według definicji - świadczenie pieniężne wypłacane za okresy niezdolności do pracy spowodowanej chorobą lub wypadkiem oraz odosobnieniem z powodu choroby zakaźnej. Wypłacany jest przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych dopiero po upływie określonego czasu.

Za pierwsze 33 dni (lub 14 w przypadku pracowników, którzy ukończyli 50 lat) niezdolności do pracy ubezpieczony "zachowuje prawo do wynagrodzenia finansowanego ze środków pracodawcy lub w pewnych okolicznościach z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych".

Reklama

Zasiłek chorobowy wypłacany przez ZUS przysługuje zatem od 34. dnia niezdolności do pracy w danym roku kalendarzowym, a jeśli pracownik ukończył 50 lat – od 15. dnia niezdolności do pracy.

ZUS będzie płacił od pierwszego dnia

Rząd chce wprowadzić nowe zasady wypłacania zasiłku chorobowego. Już od pierwszego dnia nieobecności ma być płacony przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych. Ruszyły prace w tym kierunku.

Na stronie Kancelarii Prezesa Rady Ministrów pojawiła się informacja o "kierunku i harmonogramie prac legislacyjnych wdrażających opłacanie przez ZUS zasiłku chorobowego dla pracowników od pierwszego dnia nieobecności, przedłożoną przez Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej".

Na stronie rządowej wymieniono najważniejsze założenia:

  • Chorobowe pracownika będzie wypłacane przez ZUS już od pierwszego dnia pobytu na L4. Obecnie, do 33 dni w roku, za pobyt pracownika na zwolnieniu lekarskim płaci pracodawca. Natomiast w przypadku pracowników, którzy ukończyli 50. rok życia, pracodawca płaci do 14 dni.
  • Rozwiązania dotyczące nowych zasad wypłacania zasiłku chorobowego mają obowiązywać od przyszłego roku.