Zanieczyszczenie światłem ma negatywny wpływ na faunę i florę naturalnie przystosowaną do życia w ciemności w czasie nocy. Może też działać niekorzystnie na zdrowie człowieka.

Reklama

Co to jest light pollution?

Light pollution, nazywane również zanieczyszczeniem światłem, to nadmierne oświetlenie nocne wywołane sztucznym źródłem światła. Najbardziej widoczne jest ono w rozwiniętych i gęsto zaludnionych miastach i spowodowane głównie oświetleniem ulicznym, reklamowym i iluminacjami obiektów architektonicznych.

Jak zanieczyszczenie światłem wpływa na faunę i florę?

U roślin światło jest sygnałem aktywującym m.in. kwitnienie. Z kolei u zwierząt reguluje czynności fizjologiczne, a także wpływa na orientację w przestrzeni i relacje z innymi osobnikami. Stopień, w jakim światło zakłóca rytm dobowy fauny i flory zależy m.in. od stopnia zanieczyszczania świetlnego przez latarnie uliczne i inne źródła światła.

Reklama

Jak smog świetlny wpływa na człowieka?

Zanieczyszczenie światłem, określane również jako smog świetlny, może negatywnie wpływać na ludzkie zdrowie. Oto kilka potencjalnych negatywnych skutków:

  • Zaburzenia snu. Nadmierne naświetlenie nocne może zakłócać naturalny rytm snu. Światło sztuczne może hamować produkcję melatoniny, hormonu regulującego sen, co może prowadzić do kłopotów z zasypianiem i innych zaburzeń snu.
  • Problemy z układem hormonalnym. Nadmierna ekspozycja na sztuczne światło w nocy może wpływać na układ hormonalny przez zakłócanie rytmu dobowego. To może zaś prowadzić do problemów z funkcjonowaniem układu endokrynnego.
  • Zaburzenia nastroju. Przypuszcza się, że istnieje związek między nadmiernym oświetleniem w nocy a zaburzeniami nastroju, takimi jak depresja. Osoby narażone na nadmierną ilość światła w nocy mogą doświadczać wyższego poziomu stresu i zmagać się z obniżonym samopoczuciem.
  • Zaburzenia rytmu dobowego. Naturalny rytm dobowy organizmu, nazywany czasem biologicznym, regulowany jest przez światło i ciemność. Nadmierne oświetlenie w nocy może zakłócać ten rytm, a przez to wpływać na różne funkcje organizmu, takie jak temperatura ciała czy wydzielanie hormonów.
  • Problemy ze wzrokiem. Nadmierna ekspozycja na intensywne światło może także wpływać na wzrok. W rezultacie może wywoływać takie problemy jak zmęczenie wzroku, zespół suchego oka i inne problemy z widzeniem.
  • Problemy zdrowotne. Niektóre badania sugerują, że nadmierna ekspozycja na światło nocne może mieć wpływ m.in. na ryzyko wystąpienia niektórych chorób, w tym m.in. chorób serca, a także otyłości i cukrzycy.
  • Inne dolegliwości. Nieustanne wystawienie na działanie sztucznego oświetlenia może powodować takie skutki jak bóle głowy, stres, zmęczenie, lęki społeczne, niepokój.