Czy pozornie proste decyzje urastają do rangi ogromnych problemów, a sytuacje związane z relacjami czy sytuacjami towarzyskimi rodzą w tobie obawę, że zrobiłeś/aś lub powiedziałeś/aś coś nie tak? Takie symptomy mogą świadczyć o tym, że jesteś tzw. overthinkerem.

Reklama

Overthinking. Na czym polega?

Overthinking to termin używany do opisywania sytuacji, w której osoba zbyt intensywnie i nadmiernie zastanawia się nad pewnymi myślami, problemami lub decyzjami. Osoba, która nadmiernie myśli, może analizować sytuacje w nieskończoność, zastanawiać się nad różnymi scenariuszami i detalicznie rozważać różne aspekty danej sprawy.

Skąd się bierze nadmierne analizowanie?

Overthinking może wynikać z niektórych problemów psychicznych - np. zaburzeń lękowych. Jego podłożem może być także perfekcjonizm i pragnienie doskonałości, które może prowadzić do nadmiernego rozważania każdego detalu, a także doświadczenia traumatyczne z przeszłości, które prowadzą do analizowania swoich doświadczeń.

Reklama

Overthinking może także wynikać z braku pewności siebie i nadmiernej dbałości o opinię innych oraz związanej z nią obawą przed potencjalnymi ocenami czy krytyką. Overthinking może także wynikać z braku umiejętności radzenia sobie ze stresem.

Niestety, zjawisko to może negatywnie wpływać na nasze zdrowie psychiczne i zwiększać ryzyko utraty zdrowia w przyszłości. Overthinking może wręcz prowadzić do paraliżu decyzyjnego. Overthinker może wręcz nie być w stanie podjąć konkretnej decyzji z powodu nadmiernej analizy i obaw przed możliwymi konsekwencjami.

Overthinking. Jak sobie z nim radzić?

Radzenie sobie z nadmiernym analizowaniem to spore wyzwanie. Istnieje jednak kilka strategii radzenia sobie z tym problemem. Jedną z nich jest mindfulness, czyli ćwiczenie uważności. Praktyka mindfulness polega na skupieniu uwagi na teraźniejszości bez oceniania. Wspomagają ją często ćwiczenia oddechowe, medytacja lub joga. Ważne jest także uświadamianie sobie swoich myśli. Gdy zauważysz, kiedy zaczynasz nadmiernie myśleć, będziesz w stanie przejąć kontrolę nad tym procesem.

Dobry sposobem jest także ograniczanie czasu na analizę. Postaraj się ograniczyć czas, który poświęcasz na analizowanie danej sytuacji czy problemu. Określ sobie limit czasowy i po jego upływie podejmij decyzję lub przejdź do innych zajęć.

W zakończeniu nadmiernego analizowania może także pomóc znajdowanie alternatywnych perspektyw. Zastanów się nad różnymi perspektywami danej sytuacji. Być może nie zawsze zakończenie musi być negatywne. Możliwe, że istnieją inne, bardziej pozytywne sposoby spojrzenia na tę sytuację.

Jednym ze sposobów radzenia sobie z tym zjawiskiem jest znajdowanie rozwiązań. Zamiast analizować problemy, skup się na szukaniu konkretnych rozwiązań i podejmowaniu działań. Działanie to doskonały sposób na przerwanie błędnego koła nadmiernego myślenia.

Pomocna może być także rozmowa z drugą osobą. Podzielenie się z nią swoimi myślami i uczuciami może pomóc w uzyskaniu perspektywy z zewnątrz i otrzymaniu wsparcia. Osobą tą może być bliska osoba lub terapeuta.