Narodowy Fundusz Zdrowia podał, że w 2022 r. zarejestrowano 73 tys. 900 przypadków udaru niedokrwiennego mózgu, w tym 8,1 proc. stanowią ponowne zachorowania.

Fundusz przywołał najnowsze wyniki raportu na temat udaru niedokrwiennego mózgu w Polsce za 2022 r. Wynika z niego m.in., że najwyższą zapadalność zanotowano w województwach śląskim i warmińsko-mazurskim, podczas gdy najniższą w województwach podlaskim i mazowieckim.

Reklama

Autorzy Raportu wskazali m.in. na zwiększenie liczby zachorowań na udar niedokrwienny mózgu w młodszych grupach wiekowych na przestrzeni ostatnich 6 lat.

Szybkie rozpoznanie objawów udaru i dotarcie do szpitala z oddziałem udarowym, warunkuje możliwość wdrożenia leczenia. Polskie dane pokazały, że leczenie trombolityczne redukuje ryzyko zgonu o 26 proc., a leczenie trombektomii mechanicznej o 17 proc.

Najczęstsze przyczyny udaru mózgu to miażdżyca, nadciśnienie tętnicze, choroby serca, stres, palenie papierosów, nadużywanie alkoholu, nieprawidłowa dieta i zwiększona masa ciała oraz brak lub mała aktywność fizyczna.

Objawy udaru

Reklama

W ramach "Środy z Profilaktyką" NFZ przypomina m.in. o objawach udaru i o tym, w jaki sposób proste nawyki mogą pomóc w zmniejszeniu ryzyka tego schorzenia.

Materiały edukacyjne dostępne są pod adresem https://www.nfz.gov.pl/aktualnosci/aktualnosci-oddzialow/profilaktyka-udaru-mozgu-sroda-z-profilaktyka-w-ow-nfz,632.html

Wskazano w nich m.in., że ze względu na mechanizm spowodowany niedrożnością lub pęknięciem naczynia tętniczego wyróżnia się udar niedokrwienny powstający w wyniku zamknięcia tętnicy i ograniczenia dopływu krwi do mózgu oraz udar krwotoczny, który jest wynikiem wylewu krwi do mózgu lub do przestrzeni otaczającej mózg.

Niezależnie od rodzaju, objawy są podobne, a wynikają z niszczenia komórek mózgowych wskutek niedotlenienia.

Objawem udaru może być niedowład po jednej stronie ciała, np. osłabienie kończyny górnej, brak możliwości podniesienia ręki, trudności w mówieniu, wystąpienie bełkotliwej mowy, niemożność dokończenia zdania, zmiany po jednej stronie twarzy, np. opadanie kącika ust, brak możliwości uśmiechnięcia się, asymetria twarzy oraz zaburzenia widzenia, np. ograniczenie pola widzenia obuocznie lub podwójne widzenie.

Jeśli zaobserwujemy którykolwiek z objawów udaru, należy natychmiast zadzwonić pod numer alarmowy 112 lub 999.