30 dni ważności recepty

Żadna recepta nie jest wystawiana bezterminowo. Najczęściej receptę należy zrealizować w ciągu 30 dni. Zwróćmy uwagę, że ważność recepty to 30 dni kalendarzowych, a nie roboczych. Istotne jest to, że dni świąteczne ani dni wolne od pracy nie wydłużają terminu ważności recepty.

W przypadku recepty na środki odurzające, substancje psychotropowe lub preparaty zawierające te środki albo substancje oraz prekursory kategorii 1 pacjent może wykupić ją w ciągu 30 dni od dnia jej wystawienia.

Reklama

Recepta na antybiotyk. Na wykupienie masz tylko 7 dni

Często zdarza się tak, że zwlekamy z zakupem przepisanego leku. NFZ szczególną uwagę pacjentów zwraca na termin realizacjirecepty na antybiotyki. Od daty wystawienia recepty albo naniesionej na recepcie daty realizacji "od dnia" nie może on przekroczyć 7 dni. Dotyczy to antybiotyków do stosowania wewnętrznego i dożylnego.

Reklama

Ważność e-recepty

Elektroniczna forma recepty jest ważna 30 dni od daty jej wystawienia albo od daty realizacji "od dnia". Należy pamiętać, że e-recepta jest realizowana z wyłączeniem dni stosowania, które już upłynęły, licząc od dnia jej wystawienia albo od daty realizacji "od dnia".

W przypadku pacjentów chorych przewlekle, często lekarze zamieszczają na recepcie informację, że leki mają być przyjmowane od określonej daty, co daje możliwość wykupienia jej w późniejszym terminie.

Recepta na leki refundowane. Bez tych danych jest nieważna

Jeśli na recepcie nie znajdą się wszystkie potrzebne dane, recepta będzie nieważna. By refundowany lek zapisany na recepcie mógł być wydany z właściwą odpłatnością, na recepcie musi znaleźć się unikalny numer nadany przez NFZ oraz dane dotyczące świadczeniodawcy, osoby wystawiającej receptę, dane pacjenta i niezbędne informacje dotyczące przepisanych leków. Recepta jest ważna, kiedy znajdują się na niej:

  • imię i nazwisko pacjenta
  • adres lub miejsce zamieszkania pacjenta (nazwa miejscowości, ulica, numer domu, numer lokalu)
  • wiek pacjenta (w przypadku pacjenta do lat 18, jeśli nie jest możliwe ustalenie go na podstawie numeru PESEL znajdującego się na recepcie)
  • kod uprawnień dodatkowych pacjenta
  • numer PESEL
  • numer oddziału wojewódzkiego NFZ
  • właściwy kod – jeśli pacjentowi przysługują dodatkowe uprawnienia.

Na prawidłowo wystawionej recepcie musi znaleźć się także data wystawienia, data realizacji od (a jeśli jej nie określono, to znak X), odręczny podpis i dane osoby wystawiającej receptę – w formie nadruku, pieczątki bądź naklejki. Każda poprawka wprowadzona na recepcie powinna zostać opatrzona odręcznym podpisem i pieczątką.